Bestuurders uitdagen in actie te komen

Terwijl ondernemers vrijwel dagelijks tegen de beperkingen van het huidige stroomnet aanlopen, voelen bestuurders die urgentie niet altijd even erg. Dat is jammer, want als we dezelfde prioriteiten stellen, kunnen we samen grotere stappen zetten. Daarom zetten we in Westfriesland, maar ook regionaal, netcongestie breder op de kaart.

WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘De rem staat erop. Ondernemers kunnen niet groeien, niet vestigen; niet vooruit. Dat beperkt hen enorm, maar drukt ook op het vestigingsklimaat in onze regio. Vanuit de WBG zijn we al langere tijd bezig met het aan de kaak stellen van dit probleem én het zoeken naar oplossingen. Uitbreiding van het stroomnet is natuurlijk de ultieme oplossing, maar hoe hard Liander en TenneT ook werken; dat realiseer je niet zomaar even. Daarom vestigen we onze aandacht op alternatieve oplossingen, fieldlabs en pilots. Maar daarvoor is draagvlak én hedendaagse regelgeving nodig. Daarom is het belangrijk dat we bestuurders ook achter ons krijgen. Door als regio en als provincie samen op te trekken, kunnen we het gas weer voorzichtig intrappen.’

Iedereen heeft huiswerk

‘Begin december komt er een nieuwe bijeenkomst waar bestuurders, ondernemers en onderwijsvertegenwoordigers uit Noord-Holland Noord (NHN) elkaar ontmoeten. Afgelopen zomer was er een geslaagde eerste versie, toen in Museum Broekerveiling. Het is duidelijk dat partijen het niet meer alleen oplossen. En zelfs Westfriesland is in de ogen van “Den Haag en Haarlem” te klein. Op 1 december zal de netcongestie centraal staan. We willen hier cases presenteren en schetsen hoe nijpend de situatie nu is. En we laten iedereen met huiswerk vertrekken.’

Netcongestie tijdens Hallo2024!

‘Ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst Hallo2024! die in januari in het AFAS stadion wordt gehouden, zal de netcongestie alle aandacht krijgen. Hoe mooi is het als we daar de resultaten van ons huiswerk al kunnen bespreken. We willen onnodige belemmeringen, zoals specifieke wetten en regels, wegnemen. We willen slimme oplossingen zoals lokale energie coöperaties. En ondernemers kunnen uitgedaagd worden om tegen betaling een deel van hun ruimte op het energienet (tijdelijk) in te leveren. Zo komt de regio vanzelf weer op st(r)oom!’