Donderdagmiddag 2 juli 2020 kreeg Jan Nieuwenburg als voorzitter van het Pact van Westfriesland uit handen van voorzitter Hans Huibers van de WBG het plan ‘please in my backyard’. In het plan wordt gesproken over de huisvesting van 1500 tot 2000 personen die tevens een stimulans biedt om minimaal 200 woningen in de woonkernen weer beschikbaar te maken voor de regionale inwoners.

Veel bedrijven kunnen niet meer produceren, leveren, bouwen of oogsten zonder deze flexibele arbeidskrachten. De huisvesting is echter in veel gevallen niet goed geregeld wat door corona nog eens extra zichtbaar werd. Een breed gedragen plan opgesteld door de werkgroep van de WBG bestaande uit bedrijven (inleners), uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV wordt gezien als dé oplossing voor de regio Westfriesland.

Reactie Emile Roemer

Het plan krijgt bijval uit onverwachte hoek. Emile Roemer, die namens het kabinet gevraagd werd onderzoek te doen naar corona uitbraken bij tijdelijke arbeidskrachten. “Goed initiatief, mooi dat betrokken partijen elkaar weten te vinden,” is zijn conclusie. “Ik hoop dat jullie er met de 7 gemeenten uitkomen en dat de woonlocatie snel realiteit wordt.” Bart Plaatje vertegenwoordigt namens de FNV de belangen van de arbeiders in dit breed gedragen plan. “Dit plan laat zien dat als stakeholders constructief meewerken en empathie en economie combineren dat goede huisvesting mogelijk is.”

Noodzaak

Jeannette Chakour van Covebo sprak namens de uitzendbureaus. “Wij juichen dit project meer dan toe. Het zorgt voor kwalitatieve huisvesting die voldoet aan de wet- en regelgeving, die regionale economische groei mogelijk maakt en de druk op de reguliere woningmarkt vermindert.“ Dit laatste komt door de toezegging van de uitzenders om minimaal 200 woningen in de woonkernen vrij te maken als er een goed alternatief komt.

Bedrijven en regio

Hans Huibers ziet dat bedrijven in de knel komen omdat de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten blijft groeien, maar voldoende huisvesting achterwege blijft. In het plan werd ook gesproken over de locatie. Niet naast woonkernen en op bedrijventerreinen, maar wel een goede bereikbaarheid dus in de buurt van bijvoorbeeld langs de A7, Westfrisiaweg of AC de Graafweg. De exacte locatie laat de werkgroep aan de gezamenlijke Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland.  

Jan Nieuwenburg nam het plan als voorzitter van het Pact van Westfriesland in ontvangst. “Het is een goede zaak dat er binnen Westfriesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers. Net als de bedrijven zijn ook de zeven gemeenten in Westfriesland zich zeer bewust van de noodzaak om deze problematiek op te lossen.”

Dank aan de leden van de werkgroep: Action, Westfries Goed, Toekomstgroep, Ursem Modulaire Bouw, LTO Noord, HomeFlex, Intermaris, FNV, Hobij, Charlie Works, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Covebo.

De persconferentie trok ook de landelijke pers naar deze persconferentie om meer over dit bijzondere plan te vernemen. Bekijk de reacties uit de media en meer foto’s op wbg.wf/pleaseinmybackyard.