REGIO – In 2015 betaalt het merendeel van de werkgevers een lagere sectorpremie, waarvan onder andere de WW-uitkering wordt betaald. De gemiddelde sectorpremie neemt met 0,52 tot 2,15 procent af.

De daling is te danken aan het beginnend herstel van de economische crisis. Het aantal uitkeringen daalt licht waardoor logischerwijs de WW-lasten lager zijn. Helaas geldt de daling niet  voor alle werkgevers. In 47 sectoren daalt de premie, maar in 14 sectoren stijgt deze. Gemiddeld gezien neemt de premie een half procent af. Van de 47 sectoren die een premiedaling kunnen verwachten, zijn er negen met een premieverlaging van meer dan een procent. In de industriesectoren en in de zakelijke dienstverlening vinden de grootste premiedalingen plaats. Werkgevers in de Tabaksverwerkende industrie kennen de grootste premiestijging. Dit is een direct gevolg van de sluiting van de fabriek van Philip Morris.

Wegwerken tekort
De sectorpremie komt ten goede aan de sectorfondsen, waaruit het eerste halfjaar WW wordt betaald. Ook een gedeelte van de uitkeringen aan zieke en arbeidsongeschikte flexwerkers wordt uit de sectorfondsen betaald. Voor de vaststelling van de sectorpremies wint UWV advies in bij de diverse sectorale organisaties. Deze organisaties hebben de keuze om het vermogenstekort of -overschot van hun sector in een of drie jaar weg te werken. Door de gunstiger economische ontwikkelingen verbetert de vermogenspositie van de sectorfondsen. Eind 2014 hebben 37 sectoren een negatief vermogen. Eind vorig jaar waren dat er nog 47.

Bron: Briskmagazine.nl