REGIO – Uit onderzoek van MKB-Nederland en KPN blijkt dat iets meer dan de helft van de ondernemers altijd bereikbaar wil zijn. Op deze manier zouden zij snel kunnen ingrijpen waar dat nodig is.

Ongeveer een derde wil  ’s nachts én in het weekend niet gestoord worden, terwijl tien procent laat weten buiten kantooruren niet bereikbaar wil zijn. Het bewaken van de balans tussen werk en privé, geeft de laatste groep als voornaamste reden.  Een krappe meerderheid van de Nederlandse mkb-ondernemers geeft aan weinig problemen te ervaren op het gebied van bereikbaarheid. Op kantoor en onderweg is de overgrote meerderheid van de ondernemers altijd goed te bereiken, dit is thuis wel anders. Vier op de tien geeft aan thuis minder goed bereikbaar te zijn, dit heeft vooral te maken met netwerk- of verbindingsproblemen.

Wijze van communiceren
De wijze waarop men het liefst communiceert, verschilt enorm per ondernemer. Negentien procent geeft de voorkeur aan de mobiele telefoon, terwijl eenzelfde percentage het liefst bereikbaar is via e-mail en veertien procent via berichtenservices. Face-to-face communicatie blijft voor de mkb’ers ook een belangrijk communicatiemiddel; zeventien procent geeft hier dan ook de voorkeur aan. Daarnaast wordt ook social media ingezet om bereikbaar te zijn.