REGIO – Vrouwelijke en etnische ondernemers maken een steeds groter deel uit van ondernemend Nederland. Het aandeel vrouwelijke en etnische ondernemers groeit langzaamaan. In de afgelopen vijf jaar is het is het aandeel vrouwelijke ondernemers gestegen van 31,3 procent naar 32,3 procent. De afgelopen vijf jaar steeg tevens het aantal etnische ondernemers van 14 procent naar 16,1 procent. Dit blijkt uit de Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2013, door Panteia uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Vrouwelijke ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in de zakelijke dienstverlening, handel en reparatie. Ook etnische ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in deze sectoren. Daarnaast zijn etnische ondernemers vergeleken met autochtone ondernemers vaker actief in de horeca, zorg, openbaar bestuur en onderwijs en in de overige dienstverlening.

Generatieverschil
In de generaties etnische ondernemers vindt een verschuiving in de branchespreiding plaats. De eerste generatie was in 2011 sterk vertegenwoordigd in de horeca (15%) en handel (17%), terwijl de tweede generatie sterker is vertegenwoordigd in ‘hoogwaardige sectoren’ zoals de zakelijke dienstverlening. In deze sector is 26 procent actief.

Kleine bedrijven en omzet
Ook al groeit het aantal vrouwelijke en etnische ondernemers, hun bedrijven zijn doorgaans kleiner dan die van mannelijke en autochtone ondernemers. Dit geldt zowel op het gebied van personeel als op het gebied van omzet. Het verschil in omzet tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is groter dan het verschil in etnische en autochtone ondernemers. Van de vrouwelijke ondernemers zette 51 procent in 2011 minder dan € 50.000 om, van de mannelijke ondernemers was dit 23 procent.  Van de etnische ondernemers heeft 36 procent een omzet die lager is dan 50.000 euro, tegenover 32 procent van de autochtone ondernemers.

 

Bron: Briskmagazine.nl