REGIO – Het kabinet wil meer ruimte aan vernieuwende ondernemers geven om zonder onnodige belemmeringen te kunnen ondernemen. Dit staat in het actieplan ‘Ambitieus Ondernemerschap’ dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het actieplan staan meer dan 30 concrete voorstellen die het startende en groeiende ondernemers makkelijker moeten maken om succesvol te ondernemen en snel door te kunnen groeien. Zo moeten de maatregelen de ondernemers betere toegang geven tot groeifactoren, zoals kapitaal, kennis en de wereldmarkt. ‘We zorgen ervoor dat deze ondernemers in staat zijn om in Nederland en over de grenzen heen nog succesvoller te worden. Daar profiteren we allemaal van’, aldus Kamp.

Buitenlandse bedrijven
Daarnaast komt er onder meer een speciale gazant van de Nederlandse overheid, die ervoor moet zorgen dat de internationale positie van startende en groeiende bedrijven wordt versterkt. Zijn taak wordt ook om buitenlandse startups en snelle groeiers te werven om naar Nederland te komen. Buitenlandse startups die zich in Nederland willen vestigen, worden aangemoedigd door het instellen van een speciaal visum. Om de toegang tot financiering te bevorderen, worden financieringsvormen beter toegesneden op de wensen van de startende en groeiende ondernemers.

Bron: De Telegraaf