REGIO – Loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer moet terug van twee naar één jaar. De werkgever neemt daarbij de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening en de werknemer voor het tweede. Dat is een van de voorstellen die VNO-NCW en MKB-Nederland doen in ‘Kansrijk – de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb’. De agenda wordt vandaag overhandigd door MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen aan minister-president Mark Rutte in de Markthal in Rotterdam.

Voor een economische groei en een groei van de werkgelegenheid is meer mkb-ondernemerschap nodig. Maar ondernemers lopen vast door de vele regelgeving, risico’s en lasten menen VNO-NCW en MKB-Nederland. In Kansrijk! Doen de werkgeversorganisaties concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten. De uitvoering van de agenda vraagt een gezamenlijk inzet van ondernemers zelf, van overheden en van politiek.

Risico’s op bord ondernemer
Een belangrijke groeibreker voor het mkb zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel. Veel risico’s liggen nu alleen op het bord van de ondernemer. Met name de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden ook dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

Overheid moet ondersteunen en stimuleren
Bij alle kansen die er zijn moet de overheid een ondersteunende en stimulerende rol spelen. De overheid kan innovatie in het mkb bijvoorbeeld verder aanjagen door niet te bezuinigen op succesvolle regelingen als de WBSO, de RDA en de innovatiebox en door veel meer op te treden als launching customer. Goede, nieuwe initiatieven voor financiering van het mkb moeten worden versneld. Want groei zonder externe financiering is vrijwel onmogelijk, aldus de werkgeversorganisaties.