Hogere inkoopprijzen, energieschaarste en zelfs oorlog in Europa: 2022 was in veel opzichten een moeilijk jaar voor ondernemers. En met de torenhoge inflatie en de eerste tekenen van een recessie lijkt het einde nog lang niet in zicht. Linne van Straten van de Stichting Huis van het Werk blikt in dit interview terug op het afgelopen jaar. En ze kijkt optimistisch vooruit naar 2023: “De lessen nemen we mee naar het nieuwe jaar.’’

Netwerkorganisatie Huis van het Werk informeert, verbindt, inspireert en deelt kennis in Noord-Holland-Noord met én voor HR-professionals, -directie, -managers en werkgevers Linne van Straten is er sinds mei 2022 directeur: “Ik viel met mijn neus in de boter, want nooit was er meer noodzaak tot samenwerking tussen ondernemers.’’ Bij de stichting zijn inmiddels 73 ondernemers aangesloten. Samen goed voor ruim 40.000 arbeidsplaatsen in Noord-Holland-Noord.

Wat was het hoogtepunt in het afgelopen jaar?

,,Ons grote netwerkevent in november in Heerhugowaard. Alles wat deze tijd voor werkgevers anders maakt, kwam daar samen en werd benoemd, met ook de positieve kanten. Er dringt door dat het bedrijfsleven zaken anders moet doen. Ondernemers weten dankzij dit soort bijeenkomsten dat ze er niet alleen voor staan. En daarmee sterken ze elkaar.’’

Wat verandert deze tijd aan het werkgeverschap?

,,Je ziet dat de verschillende crises mensen en bedrijven met elkaar verbinden. Dat er meer saamhorigheid is, is hoopvol. Net als dat het besef doordringt dat niet alles kan blijven zoals het is. De ratrace kan niet zo door blijven gaan. Ondernemers zijn zich bewuster dan ooit van het milieu en de generaties na ons. De energiecrisis dwingt ons tot een snellere transitie naar duurzaam. En daar zitten zeer goede kanten aan, `zoals nieuwe kansen in de techniek. De tendens is – noodgedwongen misschien – dat er meer aandacht is voor samen. Hoe kunnen we het samen oplossen? Hoe kunnen we samen duurzaam zijn? Hoe kunnen we beter voor onze werknemers zorgen. Niks mis mee.’’

Wat doet de krapte op de arbeidsmarkt met ondernemers?

,,De menselijke factor wordt steeds belangrijker. Iedereen is nodig en waardevol. Ook mensen met een arbeidshandicap of een ander rugzakje. Werkgevers hebben veel meer oog voor mensen die aan de zijlijn staan. Met alle uitdagingen die er zijn, vind ik het een prachtige ontwikkeling dat er meer ruimte is voor medemenselijkheid. De toenemende verharding is er nu wel af. Er komt een nieuwe generatie aan voor wie geld alleen niet meer zaligmakend is. Dat moeten werkgevers omarmen.’’

Wat verwacht je in het nieuwe jaar?

“Dankzij de crisis komen veel systeemfouten naar boven. Iemand met een Wajong-uitkering die een baan accepteert, loopt onaanvaardbare grote risico’s als hij of zij gaat werken. Als het misgaat, val je terug op een lager inkomen dan je Wajong-uitkering. In het slechtste geval moet je je huis opeten. Zo zijn er meer weeffouten – neem alleen maar de toeslagenaffaire – in onze regels. Pak de kans om die fouten te herstellen, want dan kunnen veel meer mensen doorstromen naar de arbeidsmarkt.’’

De crises zijn in 2023 nog niet voorbij...

“Nee, maar ik ben toch optimistisch. Met de hoge inflatie en de nu al beginnende recessie zal 2023 niet makkelijker worden. Het goede nieuws is dat we ondernemers zijn, dus ondernemen. Veel bedrijven hebben hun plan om tegen de wind in te zeilen, allang klaar liggen. Ik geloof in ondernemerschap, in ondernemers die van iets negatiefs altijd weer iets positiefs weten te maken. De lessen van 2022 nemen we mee naar het nieuwe jaar. Samenwerking is belangrijker dan ooit. En laat dat nou precies zijn wat wij als Huis van het Werk in Noord-Holland-Noord faciliteren. Dus ook van het nieuwe jaar gaan we er weer wat moois van maken. Samen!’’

Is samenwerken ook uw goede voornemen voor 2023?

Sluit u aan via: www.huisvanhetwerk.nl