REGIO – In het middelgrote bedrijfsleven (50 tot 250 werknemers) is bijna de helft van de bedrijven internationaal actief. Bij het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) is slechts een derde van de bedrijven actief op de buitenlandse markt. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Vaak zijn de producten of diensten van de kleine ondernemers niet geschikt om zaken te doen over de grens. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een tandartspraktijk of een administratiekantoor dat in het buiteland veelal aan andere regelgeving moet doen. Daarnaast geeft een derde van de ondervraagde ondernemers aan dat zij geen internationale ambities hebben.

Risico’s en regelgeving
De kleine ondernemers zien een aantal knelpunten in het zakendoen met het buitenland. Het grootste knelpunt vinden zij het betalingsrisico, ze zijn bang dat facturen niet betaald worden. Zo zijn er een aantal Zuid-Europese landen die een veel langere betalingstermijn dan Nederland hanteren. Ook de afwijkende regelgeving in het buitenland is een knelpunt voor de kleine ondernemer. Deze regelgeving zorgt vaak voor extra kosten.

Dicht bij huis
Mocht het kleinbedrijf wel internationaal gaan, blijft deze het liefst dicht bij huis. Over het algemeen worden de eerste internationale stappen doorgaans in België en Duitsland gezet. Hierna volgen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bij twee derde van de ondernemers die zaken doen met het buitenland bedraagt het buitenlandse aandeel maximaal 25% van de totale omzet.

Advies inwinnen
De kleine ondernemer die internationaal gaat laat zich graag adviseren door zijn eigen netwerk, de accountant en andere ondernemers die al in het buitenland actief zijn. Organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, zoals de Kamer van Koophandel en brancheorganisaties, worden minder vaak door kleine ondernemers geraadpleegd.

Ondernemer wint advies in bij ervaren ondernemer
Indien een ondernemer besluit internationaal zaken te willen doen wendt hij zich voor informatie vooral tot het eigen netwerk, de accountant en andere ondernemers die al in het buitenland actief zijn.