‘Wat moet ik doen nu pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft? Dit is de meest gestelde vraag die ik de afgelopen tijd heb gekregen’, aldus Sietze Alkema, gecertificeerd financieel planner en fiscalist bij Omnyacc GoesDeen.

‘Het is belangrijk om je te realiseren dat je de beslissing niet één twee drie kan maken. Iedere ondernemer is uniek en daarmee ook het hele fiscale en financiële plaatje.’

Waarom afgeschaft?
Samen met Sietze gaan we even terug naar de reden om pensioen in eigen beheer af te schaffen. ‘Voor veel ondernemers is op de balans van de bv een pensioenvoorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is gebonden aan fiscale regels. Deze voorziening noemen we de fiscale waarde. Daarnaast kennen we ook een commerciële waarde van het pensioen. Dat is een indicatie van hoeveel het pensioen op dit moment echt waard is. Deze waarde wijkt af van de fiscale waarde en is op dit moment soms wel 2 tot 3 keer zo hoog. Door die afwijking is het voor veel dga’s lastig om dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding kan men in problemen komen als het deel van de pensioenvoorziening van de ex-partner tegen commerciële waarde moet worden verdeeld. De afschaffing is het einde van een mooie fiscale regeling, maar ook de start van nieuwe uitdagingen.’

Acties
‘Tot en met 31 maart 2017 heb je de tijd om aanpassingen te doen. Denk hierbij aan een besluit nemen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, het aanpassen van de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken zijn vastgelegd en het aanpassen van een eventueel door de bv afgesloten risicoverzekering. Kortom genoeg te doen! Ons advies is hier zeker niet al te laat mee te starten. Er zijn genoeg keuzes die je onder de loep kunt en moet nemen.’

Keuzes
Wat zijn de keuzes dan precies? Sietze legt het je zo kort en krachtig mogelijk uit. ‘Er zijn drie mogelijkheden om de pensioenvoorziening om te zetten waar nu een keuze uit moet worden gemaakt. Zo kun je het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten, afkopen met belastingkorting of omzetten in een oudedagsverplichting. Iedere mogelijkheid heeft zijn eigen voor- en nadelen. Nu verdere pensioenopbouw in de bv niet meer mogelijk is gaat het eigenlijk om de overkoepelende vraag ‘Hoe ga ik mijn pensioen of oudedagsvoorziening zeker stellen? Welke keuze moet ik nu maken? Geen gemakkelijk vraagstuk dat verder gaat dan alleen de fiscale uitwerking.’

Complete financiële plaatje
‘Door deze wijziging komen wij met onze klanten al snel in gesprek over hun complete financiële situatie. Ik kijk natuurlijk naar het pensioen, maar ook naar levensverzekeringen, huwelijksvermogens- en erfrecht, financieringen, sparen en beleggingen. Door meerdere mogelijkheden met bepaalde uitkomsten inzichtelijk te maken, kan de klant makkelijker vergelijken en keuzes maken. Ik denk dat deze benadering ook goed helpt bij het maken van een keuze op gebied van pensioen in eigen beheer.’

Helicopterview
‘Als financieel planner en fiscalist met directe accountancycollega’s kan ik onze klant op breed vlak bijstaan. Ik merk echt dat er behoefte is aan iemand die onafhankelijk kan aangeven wat financieel al goed gaat en wat nog geoptimaliseerd kan worden. Iemand die het hele spectrum overziet en op elkaar afstemt. Met name nu er een belangrijke keuze gemaakt moet worden over het pensioen in eigen beheer is een ‘helicopterview’ zeer waardevol. Onze klanten waarderen dit.”

Regelmatig krijgt Sietze een doorverwijzing van tevreden klanten. “Zeker nu met deze grote wijziging meer mensen zich bewust zijn dat inzicht heel belangrijk is bij het maken van goede keuzes.’

Wensen vervullen
‘Het uitgangspunt voor een financieel plan wordt altijd door de klant vastgesteld. Ik vertaal de wensen van de klanten in een financieel adviesplan. Misschien zijn er nog bepaalde acties nodig voor het gewenste pensioenbedrag op pensioendatum. Andersom zien we het ook, dan blijkt dat iemand eerder kan stoppen met werken. Ik word echt blij van het schrijven van een financieel plan en te zien dat de wensen van de klant vervuld kunnen worden.’