HOORN – In september 2014 besloot de gemeenteraad van Hoorn unaniem om € 150.000 uit te trekken voor de viering van 400 jaar Kaap Hoorn in 2015 en 2016. Met een nieuw landelijk evenement rond 400 jaar Kaap Hoorn en een reeks activiteiten hoopt de stad veel publiciteit en bezoekers te trekken. Dit houdt onder andere in dat Hoorn in de nacht van 13 en 14 juni zijn eigen Nacht van de kaapvaarders krijgt: NachtKapers. De coördinatie van het event ligt in de handen van productieburo Zorro, welke twee inspiratieavonden voor ondernemers organiseert.

Inmiddels is het nieuws van de viering van 400 jaar Kaap Hoorn verspreid. Vanuit het verenigingsleven, evenementenorganisaties, restauranthouders en artiesten komen er allerlei ideeën en initiatieven om van de viering een unieke gebeurtenis te maken. Om al deze energie vorm te geven organiseert productieburo Zorro twee inspiratieavonden. Het eerste deel van de avonden zal bestaan uit informatieverstrekking over de werkwijze van het themajaar. Hoe kun je aanhaken? Waar liggen kansen? Hoe wordt er gecommuniceerd en georganiseerd? Tijdens het tweede deel kunnen bezoekers zelf mee-creëren. Er wordt gebrainstormd over activiteiten in het themajaar, communicatie, het programma en ideeën voor horeca en ondernemers.

Informatie- en inspiratieavond
De eerste informatieavond vindt plaats op 8 oktober van 19.30 tot 22.00 uur, locatie Cinema Oostereiland. De tweede avond vindt plaats op 23 oktober van 19.30 tot 22.00 uur, locatie Westfries Museum. Via gerben@productieburo-zorro.nl kun je je aanmelden voor één van de inspiratie- en informatieavonden. Het programma wordt geopend door wethouder Ben Tap. Vervolgens wordt er een presentatie over de viering gegeven door Jeanneke Scholtens van Zorro.

Kaap Hoorn
Op 14 juni is 2015 is het alweer 400 jaar geleden dat de kapiteins Schouten en Lemaire vanuit hun thuishaven Hoorn richting het Oosten voeren om een nieuwe route naar de Oost te ontdekken om zo het VOC-monopolie te omzeilen. Een half jaar later, 29 januari 1616, rondden zij in Chili Kaap Hoorn en vernoemden zij deze naar hun thuishaven Hoorn. De ronding van Kaap Hoorn heeft er mede voor gezorgd dat Hoorn internationaal bekend is. Toch weten weinig Hoornse inwoners dat Kaap Hoorn vernoemd is naar het Noord-Hollandse Hoorn en kennen zij ook niet het verhaal van deze tocht. Ook in de rest van Nederland is dit gegeven vrij onbekend. Wethouder Ben Tap (Economische Zaken en Toerisme) meent dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn kansen biedt om Hoorn landelijk blijvend als VOC-stad op de kaart te zetten door het verhaal van de tocht samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen te vertellen. De viering biedt ook kansen voor versterking van economische banden tussen bedrijven in Noord-Holland-Noord en Chili.

Idee NachtKapers
Het idee achter NachtKapers is dat de stad terug gaat naar de Gouden Eeuw. Met een groots opgezet avond- en nachtprogramma door de stad Hoorn heen op binnen- en buitenlocaties én geschikt voor alle leeftijden. Musea, monumenten en erfgoedeigenaren stellen hun deuren open en verwelkomen hun gasten met een bijzondere programmering die zij normaal niet in huis hebben. Ingrediënten: levensliederen en sterke verhalen, de wereld ontdekken, avontuur, wijn, zeemansmaaltijden, handel, lokale en historische helden, scheepsvaart en handel, storm en wind, de hoorn klinkt, specerijen worden verhandeld, lezingen bij archiefkaarten, filmvertoningen, muziek.