In het kader van het thema Arbeidsmarkt vertelt Anita Metzelaar, strategisch adviseur bij RPAnhn, over interessante arbeidsmarktinitiatieven voor regionale ondernemers. De komende periode staan activiteiten rondom een Leven Lang Ontwikkelen prominent op het programma. Daarnaast zijn taalvaardigheid, praktijkleren en flexibel onderwijs zeer actueel. Ook Het Grootste Werkfestival op 31 oktober in Alkmaar is zeker het bezoeken waard. Daar komen veel actuele en innovatieve projecten en onderwerpen aan bod.

‘Een van de aandachtspunten in onze regio is het opzetten van flexibel onderwijs, zodat onderwijs op de werkvloer kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een heus hacklab. Met dit initiatief willen we jongeren en volwassenen bereiken die geïnteresseerd zijn in ICT, maar daar geen opleiding voor hebben gevolgd. Daarmee bedoelen we iedereen die nu niet werkt en niet naar school gaat, maar wel de hele dag zit te gamen en misschien zelfs onderzoekt hoe met zijn vaardigheden illegale praktijken op te zetten’, vertelt Anita Metzelaar. In samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn er in Nederland al twee hacklabs opgezet. ‘Dit jaar willen wij de eerste in de Kop van Noord-Holland laten draaien. Politie, gemeenten en onderwijs haken allemaal aan. Met dit hacklab willen we de kwaliteiten van mensen ombuigen van foute activiteiten, naar goede competenties die op de arbeidsmarkt zeer gewild zijn.’

Scholingsinitiatieven in Noord-Holland Noord richten zich op het opleiden en behalen van een diploma. De pilot praktijkleren is een ander voorbeeld van het toe leiden naar een erkend document. ‘Het komende jaar gaan we 150 mensen zonder startkwalificatie begeleiden naar het behalen van een praktijkverklaring, certificaat of zelfs een diploma. Dit organiseren we samen met onderwijs en ondernemers; zonder hen kunnen we dit niet realiseren’, benadrukt Anita.

Mogelijkheden leren en werken

Flexibel onderwijs opzetten is gericht op iedereen, van jong tot oud. ‘Ook Leerwerklokketten zijn er voor iedereen. Studenten en scholieren, maar ook werkgevers en werknemers kunnen bij hun regionale Leerwerkloket terecht met loopbaan- en scholingsvragen. Zij kunnen adviseren over welke stappen werkenden kunnen zetten in hun loopbaan, door werken te combineren met leren.’ Al is carrière maken niet voor iedere werknemer even gemakkelijk. Omdat er geen officieel erkende diploma’s zijn behaald bijvoorbeeld. Daar komt het Leerwerkloket weer in beeld, met het EVC-traject. Oftewel: Eerder Verworven Competenties. ‘Er zijn veel werknemers die met het idee leven in de trant van: ik heb alleen maar de LTS afgerond. Terwijl zij in hun werkzame leven wellicht veel trainingen, workshops en specifieke opleidingen hebben gevolgd. Dit soort zaken kunnen zij net zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of trainerschap bij een sportclub, “verzilveren” als waardevolle ervaringen. Wanneer je dit allemaal bij elkaar optelt, komen zij vaak met gemak op mbo 4 of zelfs hbo-niveau uit. Door dit officieel vast te leggen in een EVC-certificaat kunnen zij hun horizon verbreden en misschien zelfs bij hun werkgever aankloppen voor een andere functie. Want net zoals voor erkende diploma’s bestaat er in Nederland een register voor EVC-certificaten. Via leerwerkloketnhn.nl de website van Leerwerkloket NHN, kan iedereen zien welke mogelijkheden er voor hem of haar zijn en welke activiteiten er rondom leren en werken de komende weken nog worden georganiseerd.’ 

Taalvaardigheid in de regio

Eén van de initiatieven waar Anita zelf enorm enthousiast over is, is het Taalakkoord Noord-Holland Noord. ‘Daarmee bevorderen we de taalvaardigheid in de regio. Aangesloten organisaties zetten zich in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen. Er zijn op dit moment zo’n 56 organisaties bij het Taalakkoord aangesloten en het is het streven om door te groeien naar honderd’, licht Anita toe. Maar liefst 1 op de 9 volwassenen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden en daaronder bevinden zich veel werkenden. De meeste werkgevers zijn zich daar niet van bewust. ‘Deze medewerkers vinden het lastig om werkinstructies te lezen, de computer te gebruiken of elkaar als collega’s goed te begrijpen. Dit kan samenwerkingsproblemen en onveilige situaties veroorzaken. Ook is het voor medewerkers lastig om zich verder te ontwikkelen als zij de taal niet goed beheersen. Werkgevers kunnen bijdragen aan de taalvaardigheid van hun medewerkers door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en hen te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord helpt hen hierbij. We hebben het overigens niet alleen over allochtone werknemers, maar ook over autochtone Nederlanders die op de een of andere manier onder de radar zijn gebleven. We proberen hen te bereiken met onze taalambassadeurs zodat zij met hun probleem naar buiten durven te treden. De taalambassadeurs zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen die hun levensverhaal vertellen. Namelijk hoe zij zelf hulp hebben gezocht en gekregen. Het is heel mooi om te zien hoe zij anderen weten te inspireren én motiveren om er ook voor uit te durven komen.’

Alternatief voor VCA

Welke problemen ondervinden werkgevers en werknemers specifiek met taal op de werkvloer? Anita: ‘Wanneer mensen laag taalvaardig of laag digivaardig zijn, kunnen zij bijvoorbeeld lastig werken met bewegwijzering of veiligheidsinstructies. In veel branches is het aan de orde van de dag dat er met digitale middelen wordt gewerkt. Voor chauffeurs staan daar onder meer agenda’s en routes in opgeslagen. Wanneer je niet goed met een digitaal middel als een tablet overweg kunt, laat staan kunt lezen wat hierop verschijnt, levert dat grote problemen op. Doordat medewerkers niet goed functioneren en niet gelukkig zijn binnen hun functie, melden zij zich eerder ziek.’ Het niet kunnen lezen van veiligheidsvoorschriften levert risico’s op die niet zijn te overzien. ‘Dat brengt enorme gevaren met zich mee wanneer je met machines moet werken of bepaalde voorschriften dient te lezen om je werk goed te kunnen verrichten. Het behalen van het in de technieksector verplichte VCA-certificaat komt veelal in het gedrang door problemen met taal. Vanuit het Taalakkoord kunnen we werkenden faciliteren om dit via een alternatieve route toch te behalen. Fiolet Taaltrainingen biedt werknemers die moeite hebben om hun VCA-examen te halen het zogenaamde “Start Werk & Blijf veilig” traject, dat door VCA wordt erkend. Er wordt bij dit traject voornamelijk gedoceerd aan de hand van foto’s en pictogrammen, zodat mensen die niet goed met een computer overweg kunnen of moeite hebben met lezen, toch in de techniek kunnen werken.’

Innovatieve middag, sportieve avond

‘Dit zijn enkele voorbeelden van initiatieven op de regionale arbeidsmarkt, maar we hebben nog veel meer positief nieuws’, aldus Anita. ‘Bij de talkshow NV Noord-Holland Noord komen regionale ondernemers aan het woord. De eerstvolgende is op 1 oktober (www.nvnhn.nl) in Den Helder. In het voorjaar organiseren wij de talkshow in West-Friesland. Het Grootste Werkfestival op 31 oktober in Alkmaar staat in het teken van aansprekende initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van innovatie, digitalisering en technologie om personeel te vinden, te binden en boeien. De ontwikkelingen van ICT en technologie op de werkvloer zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Het is lastig bijblijven in deze snel veranderende wereld. Die middag is er volop ruimte voor kennisdelen en elkaar ontmoeten, interactieve kennissessies en interessante sprekers. Zoals FD-columnist en onderzoeker Saskia Nijs en internetondernemer en columnist Alexander Klöpping. De locatie draagt bij aan het thema innovatie. Dit jaar vindt het festival plaats in het duurzame en innovatieve gebouw van sportcomplex De Meent Bauerfeind in Alkmaar. Deelnemers aan Het Grootste Werkfestival kunnen de dag spectaculair afsluiten bij het Goede Doel Diner. In de binnenring van Sportpaleis Alkmaar kunnen zij niet alleen genieten van een uitgebreid culinair menu, maar ook van de baanwedstrijden tijdens de eerste avond van de Wieler 3 Daagse. De opbrengst van dit avondvullende evenement komt ten goede aan het project “Meedoen biedt perspectief” van het Leger des Heils.’

Bent u benieuwd naar de laatste innovaties, op zoek naar inspiratie en kansen om uw netwerk uit te breiden onder ondernemers, onderwijs en overheid? Meld u dan gratis aan voor Het Grootste Werkfestival en koop een stoel voor het goede doel diner op donderdag 31 oktober aanstaande, via: www.hetgrootstewerkfestival.nl.

www.rpa-nhn.nl