Hoewel ze een positief imago hebben als werkgever kleven aan familiebedrijven ook nadelen als het over personeel gaat. ‘Zorgen voor elkaar en loyaliteit kunnen ook valkuilen zijn voor familiebedrijven, concludeert familiebedrijvenadviseur Ruud Loos van BDO.

Het spraakmakende onderzoek ‘Het familiebedrijf als werkgever’ van het Erasmus Centre for Family Business – in samenwerking  met Rabobank en BDO – verscheen kort voor de zomer. Westfriese Zaken nam het onderzoek door met Ruud Loos, senior manager van de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO.

Wat doet een familiebedrijvenadviseur?

‘Meestal rondom veranderingsmomenten – als opvolging en groei – word ik ingeschakeld als adviseur. Bijvoorbeeld om een plan voor de toekomst te maken, zo nodig ondersteund door de vele specialisten die we bij BDO in huis hebben: fiscaal, juridisch en organisatorisch. Uitdagingen moeten duidelijk op tafel komen. Wil dat ene kind wel opvolgen? Heeft hij of zij de capaciteiten? Welke krachten spelen mee? Als je dat allemaal bespreekbaar kan maken, red je het als familiebedrijf.’

Waarom dit onderzoek naar het werkgeverschap van familiebedrijven?

‘BDO onderkent dat familiebedrijven anders werken dan niet-familiebedrijven. Daar willen we onze klantenrelaties inzicht in bieden. De conclusies kun je niet zonder meer één op één op ieder familiebedrijf plakken, maar op hoofdlijnen klopt het wel met wat wij in de praktijk zien. Familiebedrijven worden geroemd om hun werkgeverschap maar er valt toch nog veel te verbeteren. Het zorgen voor elkaar én loyaliteit zijn ook valkuilen waardoor niet altijd de beste keuzes gemaakt worden.’

Ze zijn helemaal niet zo familievriendelijk?

‘Overdreven gezegd verwachten familieondernemers van hun personeel net zoveel inzet en uren als ze zelf er zelf instoppen Als het gaat om thuiswerken, kinderopvang, flexibele werktijden lijken ze hun eigen normen en waarden ook te projecteren op hun personeel. Er is dan minder mogelijk dan bij niet-familiebedrijven.’

Zijn er ook voordelen?

‘Jazeker. Het familiegevoel, het samen doen. Het personeelsverloop is laag. Familiebedrijven zijn trots op werknemers die lang bij ze blijven. Op zich prima, maar dat loyaliteitsmodel kan remmend werken op groei en ontwikkeling. Andere bedrijven kiezen bewust voor gezonde doorstroming en mobiliteit. Familiebedrijven investeren gemiddeld minder in opleiding en er zijn minder loopbaankansen dan bij niet-familiebedrijvenminder. Gevaarlijk, want op lange termijn kan  er dan kenniserosie ontstaan.  Ik denk dat familiebedrijven en niet-familiebedrijven veel van elkaar kunnen leren. Familieondernemingen zien door hun succes zich bevestigd in hun eigen gelijk. Maar het gelijk van gisteren is niet automatisch het gelijk van morgen.’

Wat is de belangrijkste les voor die u meegeeft aan familiebedrijven?

‘Kijk in die spiegel die dit onderzoek aanreikt. Juist die grote loyaliteit kan je beletten de juiste keuze voor je bedrijf te maken. Problemen die je met de mantel der liefde bedekt, worden alleen maar groter. In sommige gevallen is een manager van buiten met frisse ideeën voor je bedrijf en medewerkers niet eens zo gek. Als je een prachtige historie hebt, betekent dat nog niet dat je toekomst gewaarborgd is.’

Familiebedrijf als werkgever: er valt een wereld te winnen!

Familiebedrijven laten zich er vaak op voorstaan dat ze hun werknemers zien als onderdeel van hun uitgebreide familie. Maar hoe beleven de medewerkers dat? Wat kunnen familiebedrijven doen om een (nog) betere werkgever te worden? Download het onderzoek ‘Winnend Werkgeverschap’ over goed werkgeverschap en de verschillen met niet-familiebedrijven: https://perspectieven.bdo.nl/familiebedrijvenonderzoek-2019-wg-fbo/cover/

Ondanks hun positieve imago, hebben familiebedrijven het niet altijd gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Is het beeld de voorbeeldige en betrokken werkgever wel terecht? De conclusie is helder: familiebedrijven kunnen veel doen om een betere werkgever te worden. In de publicatie vindt u alle praktische adviezen op een rij. In het verlengde van het thema werkgeverschap, organiseert BDO ook dit jaar Familiebedrijven Circles door het hele land, waaronder op 5 november bij AGU in Alkmaar. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl/familiebedrijvencircles