Familiebedrijven vormen door betrokkenheid van de familie, een lange termijn visie en ondernemerschap, de motor van de Nederlandse economie. Dankzij haar uitgebreide netwerk van accountants, adviseurs en fiscalisten die gespecialiseerd zijn in familiebedrijven, is BDO in staat om ieder vraagstuk rondom deze ondernemingen vanuit een integrale benadering te beantwoorden. In een serie van zes edities deelt het team van BDO bedrijfsadviseurs verhalen over relevante thema’s binnen familiebedrijven. In deel twee wordt de casus van de bedrijfsopvolgingsregeling van de familie Rood uitgelicht.

‘Familiebedrijven hebben een geheel eigen dynamiek’, vertelt Caroline van der Woude, partner belastingadvies en familiebedrijvenadviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs. ‘De financiën zijn lang niet altijd de belangrijkste zaken die spelen bij deze bedrijven. Juist het familiebelang staat voorop. Bij BDO worden familiebedrijven dan ook bijgestaan door adviseurs die zijn opgeleid tot business coach. Als onpartijdig bemiddelaar helpen zij de familie om duidelijkheid te scheppen, conflicten te voorkomen en gevoelige onderwerpen
bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld over de juiste man of vrouw op de juiste plek en over bedrijfsopvolging, noodopvolging en erfrecht. Daarbij kijken wij samen met de ondernemer altijd naar de optimale situatie voor zakelijk en privé.’

Kijkje in de keuken

Caroline begeleidde tevens het traject van bedrijfsopvolging bij KaRo, een toeleveringsbedrijf en installateur voor de (glas)tuinbouw. In 1972 werd het bijzondere familiebedrijf opgericht door Piet Rood, zijn vrouw Lida en hun toenmalige compagnon Joop Karsten. Eind jaren negentig voegden zoons Danny en Arjan Rood zich bij de zaak. ‘Toen de jongens in het bedrijf kwamen werken, stonden de eerste jaren voor hen in het teken van het ontdekken van alle ins en outs in onze branche. Toen na deze periode van “in de keuken kijken” bleek dat zij beiden capabel waren om KaRo voort te zetten, gaf ik de dagelijkse leiding geleidelijk aan steeds meer aan hen over. Uiteindelijk kwamen de concrete plannen voor overname in beeld’, vertelt Piet Rood bevlogen.

Transparant

KaRo is onderverdeeld in een winkel, een magazijn met tuinbouwbenodigdheden, een grote werkplaats voor onderhoud, constructie, elektra en watertechniek en de buitendienst: een team van tien monteurs. De broers Rood werken met een duidelijke taakverdeling. ‘De verantwoordelijkheid voor de personeelszaken, de administratie en de handelsgoederen ligt bij Danny. Zelf houd ik mij bezig met de technische aspecten. Zo stuur ik de onderhoudsmonteurs en de werknemers in de werkplaats aan, evenals de medewerkers die van achter de tekentafel aan onze projecten werken. Wij werken nauw samen en zorgen voor een open, toegankelijk werkklimaat waarbinnen iedereen continu en optimaal kan overleggen’, legt Arjan uit. Deze transparante benadering zit de familie Rood zowel op de werkvloer als thuis in het bloed en kwam dan ook goed van pas tijdens de bedrijfsopvolging. Dit zorgvuldige proces waarbij veel facetten een rol speelden, nam een aantal jaren in beslag. Door de adviseurs van BDO is gekeken naar de optimale situatie voor privé en zakelijk. Caroline: ‘Als adviseur is het van belang om vooraf goed te bespreken wat de wensen zijn van de verschillende generaties. Ik heb veelvuldig met de familie om de keukentafel gezeten. Het fiscaal voordelig overbrengen van het bedrijf naar de volgende generatie, gecombineerd met het goed verzorgd achterlaten van de ouders, was hoofdonderwerp van gesprek. Daarbij speelden ook het opzetten van de optimale structuur, continuïteit en toekomstplannen een cruciale rol.’

In balans

Bij bedrijfsopvolgingstrajecten komen diverse formaliteiten kijken, zoals afstemming met de fiscus. Deze dienen zorgvuldig te worden ingekleed. Danny: ‘Het proces van overname dat in 2016 is afgerond, heeft in meerdere fases plaatsgevonden. De tweede fase viel samen met ons veertigjarig bestaan in 2012. Voor ons allemaal een symbolisch jaar waarin ook ons fonkelnieuwe bedrijfspand op het ABC-terrein in Zwaagdijk-Oost werd opgeleverd. Deze nieuwbouw was een belangrijk aspect dat het traject extra complex maakte. Net als het gegeven dat onze broer Jeroen niet in het bedrijf zit. Hij mocht natuurlijk niet met lege handen komen te staan. Ook deze zaken zijn door Caroline en haar collega’s naar onze volle tevredenheid afgehandeld. Emotionele aspecten werden niet uit het oog verloren, waardoor voor iedereen een goede balans is ontstaan.’ Mede dankzij deze factor heeft vader Piet het stokje met het volste vertrouwen definitief aan zijn zoons doorgegeven. ‘We zijn hem ontzettend dankbaar dat hij ons alles gemakkelijk heeft toevertrouwd. Hoewel hij nog vrijwel dagelijks langskomt voor allerlei klusjes, bemoeit hij zich niet met de bedrijfsvoering. Zoals hij zelf altijd zo mooi omschrijft: mijn jongens trekken nu de kar, ik hoef er enkel maar op te zitten.’

Bron: Westfriese Zaken