Het basisprogramma Taal op de Werkvloer van Fiolet Taaltrainingen kan worden aangepast voor alle werknemers bij wie de taalvaardigheid bijscholing verdient. Fiolet geeft groepslessen en individuele lessen op maat. Stel dat een werknemer voor een carrièrestap onvoldoende de instructies van een nieuwe machine kan lezen, hierdoor onzeker wordt omdat hij zijn werk niet meer foutloos kan uitvoeren en zich tenslotte ziek meldt. Onbewust verliest het bedrijf talent en iemand die jarenlang uitstekend werk heeft geleverd!

Lonneke Rentinck, HR Medewerker bij Renolit Nederland B.V. in Enkhuizen, ontdekte bij diverse re-integratietrajecten van langdurig zieke werknemers dat een gebrekkige taalvaardigheid een succesvolle terugkeer op de werkvloer belemmerde. Haar conclusie was dat taal op de werkvloer meer aandacht nodig had.

Lonneke: “Wij produceren kunststof halffabricaten voor medische toepassingen. Onze producten, die onder andere worden gebruikt voor bloedzakken en infuusslangen, moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Renolit wil graag dat alle 200 medewerkers de ontwikkelingen in de organisatie bij kunnen houden en is mede om die reden partner geworden van het Taalakkoord. Het is doodzonde als we goede vakmensen dreigen te verliezen wanneer zij onvoldoende de veranderingen kunnen bijhouden vanwege hun moeite met de Nederlandse taal.”

Geschreven spreektaal

Eddy Heide werkt al 22 jaar bij Renolit. Hij is procesoperator en leidt nieuwe collega’s op. Iets uitleggen, vragen stellen en processen bespreken is voor Eddy geen probleem. Verslagen en instructies lezen en schrijven vond Eddy lastig. Zijn mentortaken nam hij dan ook vaak mee naar huis waar hij zich door het lees- en schrijfwerk heen worstelde.
Eddy: “Toen het bedrijf achter mijn ‘geheim’ kwam, kreeg ik een aanbod om mijn lees- en schrijftaalvaardigheid te verhogen. Ik heb nu 10 individuele taallessen van Fiolet gevolgd. Mijn schrijven is verbeterd. Ik had moeite met het scheiden van hoofd- en bijzaken en schreef ellenlange zinnen zonder leestekens. Mijn verslagen en instructies waren voor anderen moeilijk te begrijpen. Mijn schrijftaal was spreektaal op papier!”

De schaamte voorbij

Een goed geheugen, verbaal sterk zijn en humor verdoezelen vaak zwakte in lees- en schrijfvaardigheid. Eddy: “Al die jaren heb ik mij in mijn werk en bij collega’s staande kunnen houden. Ik ben ook iemand van ‘afspraak is afspraak’ vandaar dat ik tussen mijn diensten door thuis het meeste leeswerk doornam. Het is voor mij heel belangrijk dat ik nu over mijn taalachterstand kan praten. Ik krijg zelfs waardering voor mijn openheid. Nu kan ik de digitalisering op het werk aan, risicomeldingen van potentiële gevaarlijke situaties beter verwoorden en de protocollen goed opvolgen.”

Zijn uw medewerkers voldoende taalvaardig?

Verdiep u in de taalvaardigheid van medewerkers die in uw ogen meer kunnen dan dat zij doen.  Een werknemer die moeite heeft met lezen en/of schrijven komt vaker voor dan u denkt. Laat uw talent niet lopen!  Neem contact op met Anje Ham, coördinator Taal op de Werkvloer aham@fiolet.nl