Woningbouw ook buiten Amsterdam en onderzoek naar Houtribdijk Enkhuizen-Lelystad

Bas de Wit (VVD) uit Andijk:
Na de verkiezingen van maart mag ik mij Statenlid voor de VVD in Noord-Holland noemen. Een grote eer én verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat Noord-Holland voor grote opgaven staat zoals woningbouw, bereikbaarheid en een betaalbare energietransitie, ook omdat ik mij vertegenwoordiger voel van onze regio Westfriesland. Met bijna 5.000 stemmen waarvan ruim 75% uit Westfriesland voel ik mij gesteund voor een ondernemende aanpak in de politiek: kies voor samenwerking met praktische oplossingen!

Kansen voor Westfriesland: samenwerking tussen Haarlem en de regio is cruciaal

Na een prachtige campagne voor mij persoonlijk in Westfriesland, viel de uitslag ons tegen: de VVD verloor 2 zetels. Forum voor Democratie en GroenLinks zijn de grote winnaars, waardoor alle 3 de partijen 9 zetels haalden. Deze uitslag had direct effect op de coalitieonderhandelingen: doordat FvD een coalitie met hen geen kans van slagen vond hebben, voelden wij ons in een lastige positie. Hoe kunnen wij de verschillen met GroenLinks op onderwerpen als woningbouw, bereikbaarheid en energietransitie overbruggen, en tegelijkertijd de goede punten van het huidige beleid beschermen?

Nieuwe coalitie wil in alle regio’s de woningnood helpen oplossen

Inmiddels is het coalitieakkoord tussen GL, VVD, D66 en PvdA gepresenteerd. De nieuwe politieke verhoudingen zijn terug te zien in het akkoord. Toch zie ik vooral kansen om samen door te pakken op enkele belangrijke onderwerpen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de 4 partijen niet alleen woningen willen bouwen in de regio Amsterdam, maar dat we samen met gemeenten gaan kijken hoe de regionale woningbehoefte goed ingevuld kan worden. Dit is goed nieuws voor starters die in hun eigen regio hun eerste woning zoeken, of voor ouderen die een kleinere woning zoeken in het dorp waar zij al hun hele leven wonen.

Coalitieakkoord biedt kansen voor Westfriesland

Daarnaast ben ik blij dat de nieuwe coalitie zeer terughoudend blijft als het gaat om het plaatsen van windmolens op land in Noord-Holland Noord, en de verantwoordelijkheid in de regio neerlegt om te zoeken naar draagvlak voor een realistische en betaalbare energietransitie. Ik roep de Westfriese inwoners, ondernemers en politiek dan ook op om samen met alternatieven te komen om onze afhankelijkheid van gas uit Rusland of het Midden-Oosten te verminderen. Tot slot zie ik een mooie kans voor Westfriesland om samen met de provincie en andere overheden te onderzoeken of de bereikbaarheid van de Houtribdijk Enkhuizen-Lelystad verbeterd kan worden.

Zo investeren we in een goed ondernemersklimaat

Door te investeren in woningen en bereikbaarheid, met behoud van een mooi landschap zonder veel nieuwe windmolens, investeren we in een goed ondernemersklimaat voor een aantrekkelijke regio. Alleen met een goede samenwerking tussen Westfriesland en de provincie krijgen we dat voor elkaar. Ik sta dan ook klaar om samen met de regio tot praktische oplossingen te komen, zodat we Noord-Holland samen een beetje mooier maken.

Bron: Westfriese Zaken editie 4 2019