STEDEBROEC – Het college van burgemeester en wethouders van Stede Broec stelt de gemeenteraad voor om de openstelling van winkels op zon- en feestdagen in Stede Broec vrij te geven. Dat betekent dat alle winkels ook op zon- en feestdagen tussen 6.00 uur en 22.00 uur open mogen zijn.

Sinds 1 juli 2013 is de gemeente bevoegd om de winkelsluitingstijden zelf te bepalen. De gemeenteraad heeft destijds besloten om de bestaande winkeltijdenverordening te handhaven. Dit betekent dat winkels in Stede Broec op zondag gesloten zijn. Winkeliers kunnen voor twaalf zon- en feestdagen per jaar ontheffing aanvragen.

Onderzoek onder inwoners en ondernemers
In het voorjaar van 2015 is in de commissie Grondgebiedzaken voorgesteld een onderzoek te houden onder inwoners en ondernemers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en de resultaten zijn geëvalueerd. Op basis van de onderzoeksresultaten stelt het college voor de winkeltijden vrij te geven. Wethouder Bart Nootebos: ‘Uit het onderzoek blijkt dat inwoners behoefte hebben om (ook) op zondag boodschappen te doen. Ze bezoeken dan een supermarkt in één van de buurgemeenten. Ik zou liever zien dat mensen in Stede Broec terecht kunnen zodat de omzet niet vervloeit buiten onze gemeente. Winkeliers kunnen voor zichzelf de keuze maken om open te gaan of niet en hier met elkaar afspraken over maken.’

Argumenten om voor een algemene vrijstelling te pleiten zijn:
• De samenleving verandert. Het recreatief winkelen neemt toe. Daarnaast is een behoefte bij consument om ook op zondag te winkelen/boodschappen te doen.
• Openstelling van winkels is iets waar de markt over zou moeten gaan. Dit is geen overheidstaak.
• Vrijstelling biedt een vermindering aan regeldruk voor ondernemers. Er hoeft geen ontheffing voor een koopzondag meer aangevraagd te worden. Dit bespaart tijd en geld.

Vervolg

Het voorstel wordt op 14 maart besproken in de commissie Grondgebiedzaken en staat op 31 maart op de agenda van de gemeenteraad.