REGIO – Meer dan de helft van de gemeenten betaalt facturen van ondernemers te laat. De overheid brengt ondernemers hiermee in de problemen en geeft het verkeerde voorbeeld. Dit constateert Frank van Dooren, waarnemend Nationale ombudsman, in zijn rapport ‘Wie betaalt de rekening’.

In maart 2013 is in de wet vastgelegd dat de overheid facturen binnen dertig dagen moet betalen. Deze termijn blijkt in de praktijk lang niet altijd gehaald te worden. De Nationale ombudsman ontvangt namelijk al langere tijd regelmatig klachten van ondernemers dat de overheid te laat betaalt.

Van Dooren onderzocht 192 gemeenten. Uit het onderzoek bleekt dat 57% van deze gemeenten te laat betaalt, bij de ministeries is ongeveer 18%. at komt voornamelijk omdat er geen prioriteit wordt gegeven aan accordering, er meerdere budgethouders zijn die hun akkoord moeten geven of een budgethouder niet aanwezig is en niet wordt vervangen. Ook komt het voor dat de hele factuur wordt aangehouden, als een deel van de prestatie is geleverd.

De Nationale ombusman noemt het betaalgedrag ‘zorgelijk’. De overheid voldoet namelijk niet aan de eisen van goed opdrachtgeverschap en geeft het slechte voorbeeld. Daarnaast zijn de gevolgen voor ondernemers groot. Het uitblijven van een betaling kan een financiële strop zijn voor een ondernemer, omdat niet elk bedrijf de financiële ruimte heeft om dit op te vangen.

De oplossing zou gedeeltelijk liggen in organisatorische aanpassingen, zoals heldere informatie over factuureisen en het benoemen van een contactpersoon. Belangrijker is dat er een cultuuromslag nodig is bij de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de crediteurenadministratie. Zij moeten zich beter bewust zijn van de gevolgen voor ondernemers wanneer die te laat betaald worden.