REGIO – Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat de cao-lonen in 2014 met ongeveer 1,5 procent zullen stijgen. Dit werd uitgesproken in het maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Op dit moment zijn er voor het jaar 2014 al voor ruim een miljoen werknemers cao-afspraken gemaakt, aldus de gegevens van het AWVN. De cao’s kennen een gemiddelde loonstijging van 1,2 procent op jaarbasis. Gegeven de iets oplopende trend in het cao-overleg komt AWVN uit op een voorspelling van 1,5 procent voor het gehele jaar. In 2014 moeten er zo’n 423 collectieve contracten worden vernieuwd voor bijna 3 miljoen werknemers. De AWVN denkt dat, net als vorig jaar, de onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie en dat van een loongolf geen sprake zal zijn.

Volgens de AWVN is de FNV-eis van 3 procent ‘onrealistisch’.  ‘Werkgevers begrijpen dat werknemers, na enkele jaren van koopkrachtverlies, meer hechten aan een hogere contractloonstijging. Maar het kan niet zo zijn dat de rekening van de recessie en het door de overheid veroorzaakte koopkrachtverlies eenzijdig bij werkgevers neergelegd wordt. Hoewel de economie in 2014 voorzichtig lijkt aan te trekken, zullen we in 2014 nog veel negatieve koppen in de kranten tegenkomen. De naweeën van de recessie zijn bij veel werkgevers nog duidelijk voelbaar.’ De door vakbonden gehanteerde confrontatiekoers met stakingen is volgens AWVN contraproductief want ‘slecht voor bedrijven en slecht voor de werkgelegenheid’.

In de zeven akkoorden, die de vakbonden en werkgevers in januari met elkaar overeenkwamen, komt de loonstijging uit op bijna 1,7 procent. Dit is boven het gemiddelde van 1,4 procent in 2013.