Er zit een ironie in de meest recente inspanningen om de menselijke levensduur te verlengen: oud zijn is geen pretje in een op jeugd georiënteerde samenleving. Oudere mensen kunnen geïsoleerd raken door gebrek aan zinvol werk en geldtekort. In deze intrigerende talk kijkt Jared Diamond naar hoe verschillende samenlevingen hun ouderen behandelen –soms beter, soms slechter — en suggereert dat we allemaal voordeel kunnen hebben bij ervaring.

Bron: Ted