Een jaar geleden, woonde Abha Dawesar na orkaan Sandy, in een Manhattan zonder electriciteit, op zoek naar elektriciteit om te verbinden. Als schrijver werd zij getroffen door deze metafoor: zijn we nu zo gefixeerd op digitaal verbinden, dat we missen wat echt gebeurt?

Bron: Ted

Geef een reactie

About The Author