Dat Westfriesland een hele veelzijdige, boeiende, uitdagende en mooie regio is, bomvol historie en karakter; dat weten we allemaal wel. Nu de rest van de wereld nog! Om Westfriesland beter op de kaart te zetten als toeristische regio moeten we flink aan de bak. Er zijn kansen te over, maar een gezamenlijke strategie ontbreekt nog.

In 2017 werd het Toeristisch Platform Westfriesland opgericht door verschillende toeristische partners in de regio. Eén van hen was Thomas de Boer van (o.a.) Zeilschool en Strandpaviljoen Enkhuizen. ‘Als bestuurder van het toenmalige WBG Enkhuizen ben ik direct ingestapt. Onze missie was onder andere om het toerisme hoger op de agenda van het Pact van Westfriesland te krijgen. Dat is gelukt. Er was zelfs een kwartiermaker aangesteld die de bevordering van het toerisme en de recreatieve ontwikkeling zou coördineren. Er was een actieve werkgroep die zich onder andere bezighield met vakantie parken en de Westfriese kustlijn. Toen raakte het budget voor de kwartiermaker op en kwam alles stil te liggen, mede door Corona. Met Hans-Peter Baars als voorzitter van de WBG hebben we de werkzaamheden nu tóch weer opgepakt.’

Concullega’s

‘De promotie via Holland Boven Amsterdam (HbA) gaat stoppen. Hierdoor komen bij de gemeenten weer budgetten beschikbaar die we als regio zouden moeten benutten, waarbij de focus zou moeten liggen op Westfriesland als geheel. We moeten bepalen hoe we toeristische ondernemers kunnen betrekken en wie wat kan doen. Als collectief kunnen we beter gedeelde belangen behartigen en faciliteiten en vergunningen regelen. Eén Westfriese identiteit vaststellen en ons op elkaar afstemmen, in plaats van elkaar als concurrent te zien. Als werkgroep gaan we nu eerst voor laaghangend fruit en bespreken we met citymarketeers wat er gaat gebeuren met de gelden. Vervolgens houden we nauw contact om ook een gedeelde aanpak voor de langere termijn te hanteren.’

Samen maatwerk leveren

Dat het lastig is een gezamenlijke strategie te hanteren, ziet ook Niels Abels van Restaurantcafé Ridderikhoff. ‘Ik zie dat horecaondernemers erg in het hier en nu handelen. Zeker net na de coronajaren. Ze willen nú geld verdienen en zijn niet bezig met meerjarenplannen. Maar er zou veel meer samengewerkt kunnen worden door de horeca. Het is goed om samen de regio te promoten. Dat kan trouwens ook door samen te werken met andere branches. Met arrangementen bijvoorbeeld. Dan trek je ook weer ander publiek.’ Als je het hebt over dat publiek, is het ook belangrijk om rekening te houden mét dat publiek, vindt Frank Bakker van Het Wapen van Medemblik en Hotel Medemblik. Onze hotelgasten willen weten wat er te doen is, maar ze willen zelf kunnen kiezen. Het is goed als we hun kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is door nauw samen te werken met andere ondernemers. Zo heb ik weleens gasten verwezen naar een horecagelegenheid dichter bij het station van de Stoomtram, omdat ze mindervalide waren en ze zo minder ver moesten lopen.’

Goed gastheerschap

‘Westfriesland moet bekend worden als interessante regio boven Amsterdam. Niet alleen omdat er veel te doen is, maar ook omdat het een goede uitvalsbasis is voor uitstapjes. Er is heel veel mogelijk om dat te doen, met arrangementen en routes. Belangrijk is wel dat áls je als ondernemer wilt profiteren van dat toerisme, dat je ook zelf actief meedoet. Je moet er ook zelf tijd in steken en bij bijeen komsten aanwezig zijn, bijvoorbeeld. Ondernemers hebben allemaal hun eigen markt, maar gemeentebreed en regionaal moeten we zo sterk mogelijk zijn. Gezellige plekken geven een goed beeld van de regio en stralen goed gastheerschap uit. Een voorbeeld is Meet Medemblik, een shop in shop concept waarbij ondernemers uit de gemeente hun producten kunnen verkopen. Maar het is ook een Toeristisch Informatie Punt én er is een toilet. Dat is echt een waardevolle aanvulling voor Medemblik.’

Ruimte zoeken

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik biedt haar bezoekers ook graag meer. René van den Broeke: ‘Wij verbinden Hoorn en Medemblik letterlijk met elkaar. We blijven kijken hoe we ons aanbod aan de wens van de klanten en de tijd kunnen aanpassen. We willen ons voornamelijk profileren als reis in het verleden. We blijven onszelf verjongen, zoals met onze Spoortuin. Bezoekers zien dat er zó veel meer is dan alleen een treinritje. Maar naast onze eigen activiteiten proberen we ook ruimte te zoeken in onze dienstregeling, zodat mensen meer tijd in Medemblik kunnen zijn. En natuurlijk kunnen mensen in onze webshop ook kaartjes kopen voor het Zuiderzee museum en het Bakkerijmuseum. Onderlinge afstemming is belangrijk. We onderzoeken nu de mogelijkheden voor een historische treinreis tussen Amsterdam en Enkhuizen. Zo kunnen we de toerist uit Amsterdam deze kant op brengen. Ook daarvoor moeten we optimaal samenwerken. HbA was in de kern heel positief, want we hebben geleerd om verder dan de eigen stadsmuur te kijken. Wij zien dat het seizoen steeds langer wordt, er komen steeds meer buitenlandse vakantiegangers. Dat potentieel moeten we samen benutten.’

Eén identiteit Stephan

Warnik van het Zuiderzeemuseum kan dit alleen maar beamen. ‘Hoe meer toerisme op een goede manier gepromoot wordt, hoe beter. Het lijkt mij dan ook meer dan logisch dat we, nu zélf de regio gaan promoten. Wat een voordeel is ten opzichte van HbA is dat de communicatie voor Westfriesland makkelijker is. Er is veel meer één identiteit die je kunt profileren met één boodschap. Ik hoop dat gemeenten die kans gaan benutten. Zo kunnen we echt samen waarmaken wat is afgesproken in het Pact. Hierbij zouden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen als merken naar voren kunnen worden geschoven, waarbij de andere gemeenten mee kunnen in de slipstream. We moeten denken vanuit de klant, niet vanuit de eigen gemeente. Bepalen hoe je de toerist naar je toe kan trekken en als hij eenmaal hier is, kun je hem verleiden naar een andere gemeente te gaan.’

Professionaliseren

Guy Trigallez van STRAAT in AmsterdamNoord, ziet kansen in professionalisering. ‘Er zou een overkoepelend orgaan moeten zijn dat monitort of alle activiteiten nog wel doelmatig zijn. Kijk naar de Rijnboten in Hoorn; de gemeente zegt dat ze goed zijn voor het toerisme, maar lopen die mensen écht door de stad? Zitten ze op de terrassen? Hoe ervaren de ondernemers dat? Het is belangrijk dat je blijft kijken naar wat er gebeurt in de markt. Zo kun je ook beter het merk Westfriesland bewaken. Wat past erbij en wat niet? Kun je één uniforme stijl en servicelevel hanteren? Verder zijn professionele marketingkanalen, zoals Tours & Tickets, goed om jezelf te promoten. Zo kies je voor gezamenlijke marketing. Ook pakketaanbiedingen en samenwerkingen met reisorganisaties en rederijen kunnen heel waardevol zijn. Zo kun je veel meer sturen op het toerisme in Westfriesland en daar profiteert iedereen van.’