REGIO – De West-Friese gemeenteraden hebben unaniem groen licht gegeven voor de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland. Alle gemeenten staan positief tegenover de samenwerking met leer-werkbedrijf Op/maat. De Werkorganisatie gaat de Participatiewet uitvoeren en krijgt als kerntaken: re-integratie, inkomensverstrekking en werkgeversdienstverlening.

‘Samen kunnen we beter, efficiënter en goedkoper werken’, vertelt de Hoornse wethouder Aart Ruppert namens de West-Friese gemeenten. ‘In deze werkorganisatie moeten de talenten van mensen en de wensen van de werkgevers centraal staan. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Ons doel is vooral om passend werk te vinden voor mensen. Regulier waar dat kan, en beschut waar het moet.’

Duidelijkheid
Om zoveel mogelijk West-Friese werkzoekenden aan het werk te helpen, werken werkgevers straks met één organisatie samen. Dat werkt veel beter dan samenwerken met zeven verschillende gemeenten, Op/maat én het UWV. Vanaf 1 januari hebben werkzoekenden in West-Friesland alleen nog te maken met óf het UWV óf de Werkorganisatie Westfriesland. Dat is voor hen ook veel duidelijker zo.

De zeven gemeenten en Op/maat willen dat de Werkorganisatie Westfriesland op 1 januari 2015 van start gaat. Nu ook de West-Friese raden akkoord zijn met de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland, gaat een kwartiermakers-team aan de slag om het bedrijf verder op te zetten.