Ondernemersvereniging Koggenland bestaat één jaar en daar is ze trots op. Het is dan ook hard werken voor het bestuur, dat zich vrijwel dagelijks inzet voor de ondernemers van Koggenland.

Voorzitter Bart Lenting: ‘We werken aan een goede samenwerking met de gemeente én effectieve belangenbehartiging voor de ondernemers. We betrekken ook organisaties als LTO, horeca en de MKB erbij om hun belangen te behartigen. Daarnaast zijn we bezig met een eigen ondernemersfonds, waarmee we gezamenlijk activiteiten en projecten kunnen financieren. Een verbindende factor tussen de ondernemers, organisaties en burgers.

Doelgericht op weg

‘We zijn lekker op weg. Zo hebben we de Energiesprong aangevraagd en uitgevoerd, waarbij bedrijven in Koggenland met subsidie vanuit de vereniging, gemeente en provincie inzicht krijgen in de kansen voor energiebesparing en collectieve verduurzaming. Stichting BREIKERS heeft een mobiliteitscan voor de verkeersveiligheid gedaan, met voorstellen voor een extra ontsluiting voor de Vredemaker. Er is een ambitieus plan neergelegd voor revitalisering van de Braken, waarbij we willen dat ook de voorrangssituaties over de gehele Braken aangepakt wordt.’

‘We zorgen voor een fijne, laagdrempelige en gezellige sfeer binnen de vereniging. Met bedrijfsbezoeken, het OV-Kafé, informatieavonden en de jaarlijkse, goed georganiseerde barbecue hebben en houden we contact met onze achterban. ‘We zijn blij met alle belangstelling die we ontvangen vanuit de collega verenigingen en de WBG. Dit geeft ons jonge bestuur een vliegende start. Wij zien uit naar de toekomst waarin we onze vereniging verder uitbouwen en meer successen gaan boeken.’