Toen MOSO International BV in 2016 als eerste bedrijf haar intrek nam op bedrijventerrein Zevenhuis, waren sommigen misschien nog sceptisch. Is nóg een bedrijventerrein wel nodig in de gemeente Hoorn? Zeven jaar later weten we wel beter. Ondernemers staan te springen om fase 2. Maar hoe dichtbij is die eigenlijk?

Valentijn Stam van Raveel Bedrijfsmakelaars: ‘Zevenhuis is een modern bedrijventerrein met representatieve, duurzame panden. Dat heeft aantrekkingskracht op bedrijven die zich willen vestigen op zo’n terrein. Nieuwbouw heeft vaak de voorkeur, omdat bedrijven dan vanaf het begin duurzaamheid kunnen integreren. Zevenhuis past hierbij. De omgeving, met al die moderne en ‘groene’ panden haalt jouw pand ook op. Fase 2 zou heel welkom zijn.’ Paul Moerkamp, bedrijfsmakelaar bij Van Overbeek Makelaars: ‘Als bestuurslid van de HOC én als bedrijfsmakelaar pleit ik vóór uitbreiding van Zevenhuis. De locatie, nabij de Westfrisiaweg en A7 en het karakter van het terrein maken het heel gewild. Er zijn nog uitdagingen bij het opstellen van het bestemmingsplan. Wat willen we wel en wat niet? Liever geen bedrijfsverzamelgebouwen, want die hebben we genoeg. Maar welke soorten bedrijfspanden dan wel? Waar is vraag naar vanuit de markt? En hoe ga je deze panden op één terrein huisvesten? Dat is nog een puzzel op zich.’

Uitdagende ontwikkelingen

Roy van Pamelen, projectleider bij de gemeente Hoorn: ‘Zevenhuis fase 2 is een strategische legpuzzel. De gemeente kan niet zelfstandig besluiten over de ruimte. Dat doen we samen met de regio en de provincie. In het convenant werklocaties staat dat we op Zevenhuis zo’n 30 hectare netto bedrijventerrein kunnen uitgeven in 3 fases. Nu moeten we kijken in welke vorm we mogen ontwikkelen. En de grond in ons bezit krijgen. Op de gronden rust een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, wat betekent dat wanneer eigenaren of beperkt gerechtigden hun recht willen verkopen, zij dit eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Maar dan is het niet copy paste wat we hebben gedaan in fase 1. In fase 2 moeten we goed kijken hoe we omgaan met duurzaamheid en de netcongestie. Voor je gaat bouwen heb je leveringszekerheid nodig, maar in fase 1 kunnen bedrijven hun zakelijke aansluiting ook al nauwelijks verzwaren. We hebben het al gehad over de aanleg van een onderstation. Maar dat is er ook niet één, twee drie. En kunnen we vervolgens ondernemers dwingen om onafhankelijk van fossiele brandstoffen te gaan opereren? Wat mag wel en wat niet? We zitten nu in de planontwikkelingsfase en hebben te maken met allerlei soorten rechten, bestemmingsplannen en uitdagingen. Het is een grote puzzel die we met een enorme gedrevenheid aan het leggen zijn. Er wordt aan gewerkt!’