De voorgenomen fusie tussen Rabobanken Westfriesland-Oost en Hoorn-Midden Westfriesland is geen hamerstuk. Integendeel: de leden van beide banken zijn nauw betrokken bij het fusieproces én hebben zeggenschap. ‘Samen gaan we voor één ding: het klantbelang.’ Een vierluik. 

‘Ledeninvloed speelt een sleutelrol binnen onze organisatie, zeker als het gaat om een voorgenomen fusie,’ benadrukt Arjan Smit, directeur Zakelijke Relaties van Rabobank Westfriesland-Oost. ‘Wij hebben daarom bewust de fusiewerkgroep ledenraad in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit zes ledenraadsleden per bank. Ze leveren input voor het fusierapport en denken mee over het gewenste profiel van de raad van commissarissen en de samenstelling van de nieuwe ledenraad.’ En dat is van groot belang, verzekert Astrid Groenveld, die namens Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland in de fusiewerkgroep zetelt: ‘De voordelen van een fusie zijn duidelijk, maar het gaat er vooral om hoe je daar als bank invulling aan geeft. Dát raakt namelijk de klanten en leden. Zo bedient de ledenraad straks een groter gebied. Wij moeten ervoor zorgen dat de ledenraadsleden de voelsprieten van de bank blijven en hun achterban optimaal vertegenwoordigen. Wij zien in dat opzicht veel kansen in de vorming van projectgroepen, die themabijeenkomsten kunnen organiseren. Zo blijven we verbindingen leggen tussen de klant, bank en het werkgebied.’

Herkenbaar en toonaangevend
‘Bij een fusie kunnen klanten het gevoel hebben dat de bank verder van ze af komt te staan’, aldus Ton Slagter, die binnen de werkgroep de leden van Rabobank Westfriesland- Oost vertegenwoordigt. ‘Dat kun je ondervangen door als bank herkenbaar te blijven in de regio. Door te blijven investeren in de maatschappij, innovatieve projecten te steunen en deel tenemen aan netwerken.’ Arjan Smit: ‘Dankzij de schaalgrootte kunnen we meer betekenen voor onze klanten en ons werkgebied. We kunnen via ons Coöperatiefonds kennis, geld en middelen beschikbaar stellen voor initiatieven die de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving bevorderen. Daarnaast zijn we als grotere bank toonaangevend in verschillende sectoren. We hebben hierdoor een grotere inbreng en daar profiteren onze klanten van.’ Tom van Roon, directeur Bedrijven van Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland, voegt daar aan toe: ‘Tegelijkertijd blijven wij dichtbij, betrokken en persoonlijk. Wij bezuinigen ook zeker niet op de klantbediening, maar gaan juist voor verdieping van onze klantcontacten.’ Hoe wordt dat bereikt? Tom van Roon: ‘Steeds meer standaard bankzaken worden online geregeld. Wij krijgen  daardoor extra ruimte om in gesprek te gaan over belangrijke zaken, zoals de toekomstplannen, bedrijfsstrategie en ontwikkelingen in de markt. Door onze krachtenbundeling kunnen medewerkers zich verder specialiseren, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening toeneemt. Hiermee zijn we minder afhankelijk van landelijke Rabobankdiensten en kunnen we klanten lokaal blijven bedienen. Dat blijft onze meerwaarde.’ ‘Wij zijn twee sterke, zelfstandige banken die niet fuseren uit noodzaak, maar uit pure kracht’, stelt Arjan Smit. ‘We zorgen ervoor dat we ook in de toekomst een financieel solide bank zijn en kwaliteit in onze dienstverlening kunnen bieden in West-Friesland.’ Het fusierapport behandelt alle zaken die spelen bij een fusie. Wat zijn de speerpunten? Astrid Groenveld: ‘Wij gaan voor een deskundige rvc met een mix aan persoonlijke kwaliteiten en aandachtsgebieden en een verfrissing van de ledenraad, met ervaren én jongere leden.’ Ton Slagter: ‘We kijken in het rapport verder kritisch naar het coöperatieve karakter van de bank en de dienstverlening. Zo moeten klanten kunnen kiezen waar en hoe ze worden bediend. Sommige klanten zijn nog niet digitaal ingesteld, daar speelt de  ank op in.’

West-Friesland is één’
De ledenraden van beide banken hebben de formele taak om te stemmen over de fusie. Dat gebeurt tijdens de ledenraadsvergadering van 25 juni 2014. Tijdens deze vergadering wordt het fusierapport aan beide ledenraden voorgelegd. Met het vaststellen van het fusierapport wordt de fusie bekrachtigd en gaan de ledenraden akkoord met de benoeming van de leden van de rvc. Volgens beide directeuren is West-Friesland klaar voor één Rabobank: ‘West-Friesland is één. Niet alleen geografisch, ook qua cultuur, achtergrond en sentiment. Wij werken in hetzelfde homogene gebied, spreken dezelfde taal en kunnen samen nog meer voor klanten en de regio betekenen.’