Grondstoffen zijn niet oneindig in deze wereld. Zorginstellingen maakten eind vorig jaar
de afspraak om samen te werken om afval in de zorg te verminderen en veel meer
circulair gebruik te maken van grondstoffen. Daarvoor ondertekende zij de Green Deal
Zorg. Afgelopen maandag heeft ook Rabobank zich aangesloten bij deze green deal.

Hoe kunnen we in de zorgsector zuiniger omgaan met grondstoffen en afval verminderen?
Terwijl in de eerste Green Deal Zorg energiebesparing en het terugdringen van de CO2-uitstoot
centraal stonden, buigen instellingen zich nu ook over deze vragen. “Verspilling tegengaan is de
kern van de circulaire economie’’, aldus Barbara Harskamp, coördinator van Circulair Westfriesland
en een van de stuwende krachten achter deze green deal.

Food Waste Challenge
Dat Rabobank zich verbonden heeft aan de overeenkomst is niet zo vreemd, vertelt Ronald
Bleeker, directeur coöperatieve Rabobank. “We ondersteunen organisaties met de uitdagingen en
kansen van deze tijd. Samen werken we aan innovatie, digitalisering én verduurzaming. Daar hoort
ook de zorgsector bij. En die sector heeft in de regio Noord-Holland Noord ook goede kansen om te
verduurzamen als we de handen ineen slaan.”
De coöperatieve bank maakt die ondersteuning ook direct heel praktisch. Naast haar kennis,
netwerk en hulp bij financiën, heeft de bank een aantal programma’s om circulair te ondernemen
en minder voedsel te verspillen. Tijdens de ondertekening van de Green Deal is meteen de
behoefte opgehaald bij de vertegenwoordigers van de zorginstellingen, die bij het moment van
ondertekenen aanwezig waren.

Berg incontinentiemateriaal
Het gesprek rondom circulaire oplossingen ging meteen de diepte in. Zij noemen zorginstellingen
als knelpunt de enorme berg aan gebruikt incontinentiemateriaal die niet goed gerecycled kan
worden. Of medicijnenresten die in het afvalwater terechtkomen; een ander groot probleem. “Hoe
mooi is het als we daar met Rabobank aan oplossingen kunnen werken”, besluit Barbara
Harskamp.


Fotobijschrift: Ronald Bleeker van Rabobank ondertekent samen met Quinten Foppe van
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de Green Deal Zorg.