REGIO – Vanaf 1 januari 2014 kun je als werkgever premiekortingen krijgen voor de werknemersverzekering als je een jongere werknemer met een uitkering in dienst neemt. Op deze manier wil het kabinet de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren, aldus het UWV.

De regeling is geldig tot 1 januari 2016. Als je nu een jongere werknemer (18-27 jaar) met een WW- of bijstandsuitkering aanneemt, ontvang je premiekorting vanaf 1 juli 2014. De premiekorting is € 3500,- per jaar. Voor de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 geldt de helft van dit bedrag, dus € 1750,-.

Aan het krijgen van een premiekorting zijn enkele voorwaarden verbonden:
–          De regeling is geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar met een maximum van 2 jaar
–          De werknemen moet in dienst komen voor minimaal 32 uur per week
–          De werknemer moet een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden krijgen