REGIO – Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in de maand november weer verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. Hiermee komt de indicator uit op het hoogste niveau sinds juni 2011. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De verbetering van het vertrouwen is vooral te danken aan een positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product. Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. Deze maand ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar .

Investeren
De ondernemers in de industrie verwachten in 2015 15 procent meer te investeren. De verwachting voor 2015 is hiermee veel positiever dan de verwachting van 2014. De ondernemers verwachten volgend jaar voor bijna de helft te investeren in vervanging van de materiële vaste activa.

Van de  industriële branches die doorgaans het meest investeren is de grootste verandering te zien bij de voedings- en genotmiddelenindustrie. Deze ondernemers verwachtten in 2014 nog een investeringsdaling, maar voor 2015 een stijging van 13 procent. De ondernemers in de raffinaderijen en chemie zijn zeer positief over de investeringen in 2015. Zij verwachten dat hun investeringen met 23 procent zullen toenemen.  De investeringen van de raffinaderijen en chemie behoren tot de hoogste binnen de industrie. In 2013 investeerde deze branche ruim 2 miljard euro.

Ondernemers in de textiel-, kleding en lederindustrie en de overige industrie verwachten juist minder te investeren. Zij verwachten voor 2015 een afname van respectievelijk 8 en 11 procent.