DRECHTERLAND – De internetverbinding op de bedrijventerrein De Wijzend en Zuiderkogge voldoet niet aan de snelheidseisen van deze tijd. Om deze reden heeft de gemeente Drechterland subsidie beschikbaar gesteld om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar glasvezel. Bedrijven op bedrijfsterreinen hebben namelijk veel voordelen bij het gebruiken van hoogwaardige communicatienetwerken zoals via glasvezelkabels. Zo schrijft de gemeente op haar website.

De gemeente wil onderzoek laten doen naar de vraag of het haalbaar is om een glasvezelnetwerk op de bedrijfsterreinen De Wijzend (Hoogkarspel) en Zuiderkogge (Hem) aan te laten leggen. De gemeente heeft voor dit onderzoek Glasvezel Gemeente ingeschakeld, een onafhankelijk bureau dat onderzoek doet en advies geeft over de aanleg van glasvezelkabels.

Subsidie
In de provincie Noord-Holland is hier nu een subsidieregeling voor. Deze regeling maakt het voor gemeenten mogelijk om onderzoekskosten voor de aanleg van glasvezel vergoed te krijgen. Glasvezel Gemeente heeft samen met de gemeente Drechterland de subsidieaanvraag opgesteld en de gemeente heeft deze ingediend. Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd.

Ondernemers
Adviseur Job Oppenhuizen begeleidt het traject vanuit Glasvezel Gemeente. Nu de subsidieaanvraag is goedgekeurd, zullen ondernemers in het onderzoek betrokken worden. Nog voor de zomer zal een informatiesessie plaatsvinden, waarbij de mogelijkheden met glasvezel worden toegelicht. Hiervoor worden de ondernemers rechtstreeks benaderd. Tijdens de sessie kunnen ondernemers aangeven of ze interesse hebben in glasvezel.