De astronoom weet alles van sterren en heel veel van de ruimte. Maar de astronaut heeft ervaren hoe het is om zelf in de ruimte te zijn.’ Zo beschrijft Pieter Nes de manier waarop hij werkt voor zijn klanten op het gebied van administratie, fiscaliteit, inkomens- en vermogensbeheer, uitbesteding van arbeidskracht en zelfs ontwikkelingssamenwerking. Met nes account, nes trust en nes professional. En de stichting nes education society.

Toen Pieter zijn doctoraal bedrijfseconomie met afstudeerrichting accountancy & controlling aan de Erasmus-universiteit afrondde, bekroop hem het gevoel dat de rol van accountant hem niet zo lag. ‘Natuurlijk kun je de kennis gebruiken voor een verantwoorde controle, maar ik wilde hem gebruiken voor verantwoorde bijsturing. Mee ondernemen met de ondernemer. Ik besloot daarom zelf ondernemer te worden in bedrijfseconomische kennis. Maar wel vanuit het besef dat je verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van de samenleving die jou succesvol laat zijn. Natuurlijk is winstmaximalisatie belangrijk, maar als dit op een manier gebeurt die maatschappelijk op de grens van het aanvaardbare balanceert, komt er een dag dat de maatschappij dat niet meer pikt. Dat moet je voor zijn. Dan ben je verantwoordelijk aan het ondernemen.’

Met nes account verzorgt Pieter jaarrekeningen, financiële en fiscale rapportages. En adviezen die daaruit voortvloeien. Op deze manier kan hij ook klanten helpen aan werk. ‘Ik heb ooit een horeca-ondernemer gekoppeld aan een marketing-adviseur om de horeca-ondernemer te helpen zijn omzet op meer openingsuren te maken.’ Met nes trust verzorgt Pieter vermogensbeheer. Met nes professional kan Pieter overtollige arbeidskracht aan het werk houden met werk van anderen.

Ontwikkelingssamenwerking
Het mee op weg helpen beperkt Pieter niet tot ons land. ‘Als je succesvol wilt zijn, moet je succes delen. Succes deel je door kennis te delen. Ik deel kennis met de Masai Mara-bevolking in Kenia door in samenwerking met hen en hun “chiefs” en “elders” een ambachtsschool annex weeshuis op te richten. Als we jongeren opleiden geven we hen een grotere garantie om zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden. We streven ernaar om de school over twee jaar operationeel hebben. We zijn onlangs gestart met de fundraising (zie de september-editie van dit blad: red.). Ook dit kun je alleen effectief maken door zelf actief te zijn in de streek. Net als de astronaut: zelf in de ruimte opereren.’