De liefde voor tulpen is genetisch bepaald binnen de Horizon Flower Family. Het hele jaar door teelt het bedrijf tulpen in Nederland én Nieuw-Zeeland, waarbij ze veel van het traject zélf in handen houden. In Westfriesland zijn Ted Karsten, zijn vader Ton en zijn compagnon Peter Steltenpool daarnaast ook nog nauw betrokken bij de regio.

Ted: ‘Mijn opa is in 1944 begonnen met 0,2 hectare tulpen. Als onderdeel van één van de activiteiten waarmee hij zijn grote gezin met 11 kinderen moest voeden. Inmiddels telen we tulpen op 300 hectare in Nederland en Nieuw-Zeeland. Hiervan broeien we 60% zelf en is 40% bedoeld voor Nederland en export naar onder andere Canada, China, de VS, Scandinavië en Polen. Doordat we ook in Nieuw-Zeeland telen, kunnen we nu vanaf oktober tot en met eind mei bloemen leveren.’

In eigen hand

‘We doen heel veel zelf. Zo hebben we Floretail opgericht, waarmee we zelf onze bloemen verkopen, zonder tussenhandel. De verkoop is een apart spelletje. Dat houden we graag zelf onder controle. Veredelen doen we niet zelf. We bespreken de kruisingen met onze veredelaar en kopen dan bijvoorbeeld 1 bol. In 10 tot 15 jaar tijd bouwen we dit zelf op. Tulpen telen kost dan ook veel tijd, maar het resultaat mag er zijn. We zijn volop aan het ontwikkelen, onder andere met robotisering. Zo kunnen we het opplanten en selecteren automatiseren en kunnen we de teelt steeds specifieker sturen. Daar dragen die technieken aan bij. En ons personeel natuurlijk. We hebben 25 man vast in dienst, maar met de seizoenswerkers erbij hebben we gemiddeld 50 tot 60 man aan het werk.’

Elkaar vinden

‘In Westfriesland moeten we elkaar vinden. De hoofdreden dat we Parel zijn geworden is dan ook dat we gezamenlijk dingen naar voren willen brengen, ook richting gemeente, provincie en landelijke politiek. Samenwerken is belangrijk. Je ziet dat ook bij de verduurzaming. Je mist vaak een pragmatische aanpak, ook vanuit de overheid. Wij halen nu 2/3 van onze energie uit de zonnepanelen, maar eigenlijk zouden we met een aantal andere bedrijven op WFO een windmolen willen plaatsen. Daarmee kun je heel veel energie opwekken. Maar de regels beperken de mogelijkheden. En dat terwijl je met het overschot aan energie van de windmolen ook nog waterstof kunt opwekken. Het blijkt toch lastig te zijn om elkaar te vinden. Qua leveranciers zoeken we het zelf vaak eerst in Westfriesland. Als je het uit de regio kunt halen, komt het hier vandaan. We spreken allemaal dezelfde taal en gunnen het elkaar. Dat kunnen we nog veel meer benutten.’