Gemeente Hoorn neemt sinds kort deel aan het landelijk project ‘Bewijs van Goede Dienst’. Dit project is bedoeld om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Daarnaast omvat het een uitgebreid onderzoek naar de vergunningprocedures bij gemeenten. Het project wordt gesteund door VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en de VNG.

Onderzoek
Het project ‘Bewust van Goede Dienst’ is een meetinstrument waarbij de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in kaart wordt gebracht. Het project werk op basis van ondernemerswensen en werkt zodoende van ‘buiten naar binnen’. Het onderzoek start met het in kaart brengen van diverse vergunningenprocedures over het afgelopen jaar, waarbij bedrijven betrokken zijn geweest. Daarnaast wordt er ook een quickscan gemaakt naar de prestaties van de gemeente op het gebied van snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.  Een ander deel van het onderzoek omvat onderzoek naar de tevredenheid van ondernemers. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe betrokken ondernemers de dienstverlening van de gemeente Hoorn ervaren. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt om de prestaties van de betreffende gemeente over het afgelopen jaar in kaart te brengen.

Inzicht dienstverlening
Wanneer de uitkomsten in kaart zijn gebracht, krijgen gemeenten inzicht in de volgende punten:

  • Hoeveel procent van de onderzochte vergunningen voldoet aan de wettelijke termijnen;
  • Hoe ondernemers de dienstverlening en professionaliteit van de gemeente waarderen;
  • Hoe het zit met de responstijden op gedane verzoeken;
  • Of de gemeente klantvriendelijk is;
  • Hoeveel procent van de bezwaar- en beroepszaken gegrond is;
  • Hoe het staat met de vermindering van de administratieve lasten en de regeldruk;

Uitkomsten onderzoek
Na het doen van metingen, ontvangt de gemeente een certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’.  De gemeente kan de score en prestaties bespreken met haar lokale ondernemers. Dankzij concrete verbeteracties krijgt de gemeente een handreiking hoe ze direct aan de slag kan. Aart Ruppert, wethouder gemeente Hoorn, is benieuwd naar de informatie die het onderzoek zal opleveren. ‘Excellente dienstverlening is één van de speerpunten van de gemeente Hoorn.’ De gemeente Hoorn vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe ondernemers de dienstverlening ervaren. ‘Op basis van dit onderzoek kunnen wij ook gericht verbeteracties formuleren en inzetten’. Volgens Ruppert profiteert niet alleen de ondernemer hiervan maar ook de gemeente zelf. Eind maart 2014 verwacht de gemeente Hoorn de resultaten te ontvangen.