REGIO – De komende periode gaan we over op IBAN als rekeningnummer. Dit geldt voor zowel bedrijven als consumenten. Vanaf 1 februari zijn de huidige rekeningnummers en betaalmiddelen niet meer te gebruiken. Indien je voor 1 februari nog niet over bent op IBAN, kan jouw betalingsverkeer in gevaar komen en dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt, SEPA, waarmee iedereen straks overal op dezelfde manier betaalt. We gaan gebruik maken van nieuwe, Europese standaarden voor betaalmiddelen, zoals overschrijvingen en incasso’s. Voor betaalopdrachten die je bij de bank moet aanleveren, wordt een ander bestandsformaat gebruikt. Dit betekent dan ook dat je de administratie, software en bedrijfsvoering hierop moet aanpassen. Hoeveel tijd hier voor nodig is, verschilt per organisatie.

De Europese commissie heeft voorgesteld om een overgangstermijn van zes maanden in te voeren waarin betalingen volgens de huidige standaarden nog geaccepteerd mogen worden door banken. Volgens het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) is in Nederland de migratie al vergevorderd. Naar schatting werden in december 80 procent van de overschrijvingen en meer dan 50 procent van de incasso’s volgens de nieuwe SEPA-standaarden uitgevoerd. Daarnaast is volgens het NFS voor het overgrote deel dat nog niet klaar is voor IBAN, de deadline van 1 februari wel haalbaar. Het NFS streeft dan ook nog naar een voltooiing van de overgang op de SEPA-standaarden per 1 februari.

IBAN check
Op www.overopiban.nl kan je een check doen hoe lang je nodig hebt om over te stappen op IBAN. Na het beantwoorden van de checklist met 8 korte vragen, krijgt je direct een rapport met de te ondernemen acties.

Stappen nemen
Je moet verschillende stappen zetten om de administratie, software en bedrijfsvoering gereed te maken voor de overstap naar IBAN, waarvan onder andere:

  • Start met de aanpassing van de administratie, debiteurenbeheer en software
  • Vermeld jouw IBAN op alle correspondentie
  • Verzamel het IBAN van medewerkers, leveranciers, klanten et cetera. Deze kun je ook achterhalen op http://www.ibanbicservice.nl/
  • Kijk goed naar bedrijfsprocessen in verband met veranderde aanlevertijden van incasso’s
  • Neem contact op met uw bank en maak afspraken over praktische zaken

Zorg dat je voor 1 februari klaar bent voor IBAN en maak anders een noodplan. Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl