HOORN– Er wordt regelmatig hard gewerkt in de regio! Westfriese Zaken houdt voor jou bij wat er gebeurt, waar dat gebeurt en waarom dat gebeurt.

De Grote Waal staat de komende tijd bol van de rioolwerkzaamheden. De gemeente vernieuwt in fasen de riolering: de afwatering in de Korenmolen is inmiddels geregeld, nu zijn de Poldermolen en de Weidemolen en zoals te zien is op de foto’s de Zuiderkruisstraat aan de beurt.

De nieuwe riolering bestaat uit een persleiding, die gebruikt wordt als er weinig ruimte onder de grond is. Een gemaal stuwt hierbij het afvalwater door de plastic buizen, vergelijkbaar met een grote versie van een tuinslang. Omdat het een grootschalig project is zijn er diverse omleidingen in de buurt en de gemeente verwacht dat de tweede helft van 2015 de laatste hand gelegd wordt aan de afvoerkanalen onder de stad.