Nautische bedrijvigheid, theater, wining & dining en heel veel gezelligheid, de Westfriese Waterweken bewijzen dat samenwerking tussen gemeenten, ondernemers en organisaties loont. Het is een evenement met potentie, dat langzaam maar zeker een vaste plek verovert.

Zes weekenden lang zorgden de Westfriese Waterweken deze zomer voor extra toeristische bedrijvigheid in dorpen en steden. In totaal bezochten bijna 60.000 mensen het evenement. Kunnen we de Westfriese Waterweken inmiddels ‘typisch West-Fries’ noemen? ‘Nog niet overal, maar we zijn goed op weg’, meent Piet Mol, die namens de WBG de Westfriese Waterweken een warm hart toedraagt. ‘Het toeristisch bewustzijn in de regio neemt toe en gemeenten, ondernemers en organisaties zien de potentie van dit evenement.’ Jeanneke Scholtens van Zorro, het bedrijf achter de promotie van de Westfriese Waterweken: ‘We prijzen ons gelukkig met enkele grote en heel veel kleinere sponsoren. De Westfriese Waterweken groeien, maar zijn elk jaar anders, mede doordat de deelname van gemeenten politiek gestuurd is. Dit jaar deed de gemeente Opmeer bijvoorbeeld voor het eerst mee. Hoewel hier weinig water is, wist de organisatie door creatief denken een mooi programma te presenteren. Binnen alle deelnemende gemeenten is de uitstraling van de Westfriese Waterweken gelijk, maar de eigen identiteit blijft behouden. Het idyllische karakter van Enkhuizen, de band tussen Hoorn en de zee en die tussen Medemblik en zeilen.’

Verbindende kracht
Tijdens de Westfriese Waterweken viert West-Friesland het water, de dijken en de VOC-steden. De regio is vooral geworteld op het land, maar omringd door water en de dijk die dit water tegenhoudt. Piet Mol: ‘West-Friesland loopt voorop als het om samenwerking gaat. Binnen het Pact van de West-Friese gemeenten geven we elkaar de ruimte om de Westfriese Waterweken vorm te geven.’ Daarmee overstijgen de gemeenten hun eigen belang. Met de bevordering van het toerisme verankerd als gezamenlijk beleid, krijgt West-Friesland een duidelijk toeristisch profiel. In oktober vindt de evaluatie van de Westfriese Waterweken 2015 plaats. Hiervoor komen de bestuurders, organisatoren en sponsoren van alle zeven gemeenten bijeen. Jeanneke Scholtens: ‘Tijdens de evaluatie gaan we onder meer bespreken of het wellicht zinvol is om het aantal weken waarin het evenement plaatsvindt, te comprimeren. Hierdoor wordt het programma meer een aaneenschakeling van hoogtepunten en daardoor nog aantrekkelijker voor bezoekers, organisatie en ondernemers. De West-Friese gemeenten organiseren de Waterweken samen met de eigen inwoners, organisaties en ondernemers. Het evenement staat of valt bij de gratie van draagvlak en hierin zijn de vrijwilligers zeer belangrijk. Zij stoppen hun hart en ziel in het organiseren van de Westfriese Waterweken, een feest voor de eigen inwoners, verblijfstoeristen en dagjesmensen.’

Lucratief
De Westfriese Waterweken bieden volop kansen aan ondernemers om zich te profileren en goede zaken te doen. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer ondernemers de Waterweken in “hun” stad of dorp omarmen. In Hoorn bezochten 36.000 mensen het evenement en deden bedrijven goede zaken op en rond de Nautische markt en de Foodmarket. Het Wijnfestival bleek lucratief, met een spin-off naar aftersales in de weken erna. Ook de Botenbeurs profiteerde van de Waterweek. Niet alleen verwisselden aardig wat boten van eigenaar, er werden ook afspraken gemaakt waarmee al snel miljoenen euro’s gemoeid zijn. De Waterweek in Medemblik trok circa 10.000 bezoekers, onder wie veel dagjesmensen van buiten de regio. Mede dankzij het prachtige zomerweer deed de horeca hier goede zaken. Het evenement Culinair aan de Kade was met 600 gasten zelfs uitverkocht. Organisator Bert de Jong: ‘Lokale ondernemers melden zich spontaan als sponsor van het evenement. De Waterweek in Medemblik krijgt steeds meer bekendheid en ondernemend Medemblik ziet welke kansen dit biedt.’

Toeristen
De Westfriese Waterweken maken deel uit van de toeristische promotie van het gebied Holland boven Amsterdam. Piet Mol: ‘Amsterdam wil graag toeristen doorsturen, maar dan moet de provincie ten noorden van Amsterdam wel iets te bieden hebben.’ Jeanneke Scholtens: ‘De Westfriese Waterweken hebben de potentie om toeristen uit de hele wereld aan te trekken. De Waterweken kunnen uitgroeien tot een evenement dat net zo bekend is als bijvoorbeeld de Sneekweek. Ik stel me voor dat tijdens de Waterweken overal Waterweek vlaggen hangen en dat er bijvoorbeeld Waterweek menu’s, speciale Waterweek-arrangementen en vaartochten zijn. De gemeenten blijven de sturende kracht achter de Westfriese Waterweken. Het initiatief om lokaal uit te pakken ligt bij de bevolking, de vrijwilligers en de ondernemers. Het besef dat we met dit evenement goud in handen hebben is er, nu moeten we het samen verzilveren.’