REGIO – Het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar zijn in zicht. Zoals elk jaar veranderen ook per 1 januari 2015 een aantal belastingregels. De Belastingdienst heeft de belangrijkste regels voor ondernemers en werkgever per 1 januari op een rij gezet.

Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015
Voor wie werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), blijft het lage btw-tarief van 6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 gaat het tarief van 21% weer in.

Btw-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen
Er geldt een btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk.

Verplichting btw-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt
Vanaf 1 januari vervalt de verplichting dat de Belastingdienst jouw btw-teruggaaf op jouw rekeningnummer moet uitbetalen. De teruggaaf mag ook uitbetaald worden op een ander rekeningnummer, zoals bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Wijziging plaats van dienst bij digitale diensten en mini One Stop Shop-regeling
Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont. Om te voorkomen dat een ondernemer zich in elke EU-lidstaat waar hij digitale diensten levert moet registeren, wordt de mini One Stop shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee  kan de ondernemer de btw over de geleverde diensten aan particulieren via 1 lidstaat van de EU aangeven.

Verhuurderheffing gaat omhoog
Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren, betalen een verhuurderheffing over de waarde van de huurwoningen. Het tarief bedraagt in 2015 0,491% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur in 2015 niet hoger is dan € 710,68.

Energiebelasting gaat omhoog
De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog in 2015. Dit geldt voor zowel elektriciteit als aardgas.

Kansspelbelasting: vrijstelling gaat omlaag
De vrijstelling van de kansspelbelasting gaat in 2015 van € 454 naar € 449. Dat betekent dat je kansspelbelasting betaalt over prijzen die meer dan € 449 waard zijn

Veranderingen voor werkgevers
Ook voor werkgevers gaat er veel veranderen. De Belastingdienst heeft een speciale Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 opgesteld. Hierin staat onder andere informatie over veranderingen in de werkkostenregeling – welke vanaf dat moment voor alle werkgevers verplicht is – , veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders en veranderingen in de aangifte loonheffingen.