REGIO – De horeca heeft het goed gedaan in de eerste kwartalen van 2015. Het omzetvolume van traditionele horeca (restaurants en hotels) is zelfs gestegen tot iets boven het niveau van voor de economische crisis. Deze stijging is met name te danken aan de volumegroei bij de hotels, restaurants lopen nog 4 procent achter op het volume van voor de crisis. In tegenstelling tot de traditionele horeca, doen cafés het niet zo goed.

Cafés zijn veruit de slechtst draaiende branche binnen de traditionele horeca. Hun omzet ligt zowel in waarde als in volume het verst achter op de niveaus van vóór de crisis. De omzet van cafés ligt in de eerste drie kwartalen van 2015 ongeveer 7 procent onder het niveau van 2007. De prijzen in cafés liggen in 2015 ruim een kwart hoger dan in 2007. Deze prijsstijging is groter dan bij andere horecabedrijven en ook groter dan de inflatie in Nederland in die periode. Het volume van de café-omzet ligt ruim een kwart onder het niveau van 2007.

In juli 2008 ging het rookverbod in bij de horeca. In de kwartalen die daar op volgden bleef de omzetontwikkeling van cafés achter in vergelijking met de rest van de horeca. Maar ook in latere jaren bleven cafés het slechter doen dan restaurants en hotels. Medio 2010 zette bij hotels en restaurants geleidelijk het herstel in, terwijl cafés verder achteruit gingen.

In 2008 telde Nederland nog zo’n 13.000 cafés. Begin 2015 waren dit er nog maar 11.000. De meeste cafés verdwenen in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg. Flevoland was de enige provincie waar het aantal cafés toenam. In de provincie Noord-Holland zijn de meeste cafés te vinden.