DRECHTERLAND – De gemeente Drechterland wil dit najaar glasvezel gaan aanleggen op bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem/Venhuizen. Doel is het terrein aantrekkelijker maken als vestigingsplek voor bestaande en nieuwe bedrijven. Uit onderzoek blijkt dit een haalbare stap voor dit bedrijventerrein te zijn. De komende week worden geïnteresseerde ondernemers door Stichting Glasvezel Gemeente benaderd om een deelnemersovereenkomst te tekenen. ‘Dit is een unieke kans voor de bedrijven op een ICT-infrastructuur waar ze de komende decennia mee vooruit kunnen. Samen glasvezel gebruiken is bovendien goedkoper’, aldus wethouder Economische zaken en Ruimtelijke Ordening, George Besseling.

De gemeente heeft met steun van de provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid voor de aanleg van een open en onafhankelijk glasvezelnetwerk. Hieruit is gebleken dat er voldoende animo is om op een deel van het terrein glasvezel aan te leggen.

Waarom glasvezel?
‘Steeds meer ondernemers op bedrijventerreinen zijn voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk van goede breedbandvoorzieningen. Als die ontbreken, betekent dat een rem op innovatie, veiligheid en werkgelegenheid. De aanleg van een glasvezelkabel is voor individuele ondernemers erg duur. Nu ligt er de mogelijkheid om collectief tegen veel lagere kosten glasvezel te realiseren’, aldus het persbericht van gemeente Drechterland

Waar op het terrein komt glasvezel?
Op basis van het onderzoek en een eerste behoeftepeiling is een scenario uitgewerkt om in elk geval de nieuwe kavels in uitbreidingsfase 4B van glasvezel te kunnen voorzien. De ontsluitingsroute loopt van de noordkant van de Zuiderkoggeweg via De Volharding naar de Driebanweg. Het netwerk zal worden gekoppeld aan het landelijke glasvezelnet, waar meer dan 150 leveranciers hun diensten over aanbieden. Het netwerk is ook geschikt voor toepassingen als cameratoezicht.